Hållbarhetsdata är grunden till förändring

Revelop lanserar sin nya hållbarhetsplattform, Position Green. I plattformen kommer Revelops medarbetare på kvartalsbasis rapportera hållbarhetsrelaterad data. Revelop lanserade nyligen sin nya hållbarhetsplattform, Position Green, där medarbetare framöver kommer rapportera hållbarhetsrelaterad data. – Plattformen hjälper oss att på ett strukturerat sätt löpande följa både våra emissioner men också övriga delar av vårt hållbarhetsarbete. Det är … Continued

Så arbetar Revelop med digitala tvillingar

Vyer intervjuade Revelops fastighetskoordinator Sofia Segolsson om hur Revelop använder Vyers plattform för att digitalisera ritningar och byggnadsinformation. Genom digitala tvillingar effektiviseras drift och förvaltning samt gör det möjligt att fastställa uthyrbar area, LOA. – Tidigare har vi anlitat externa specialister för att mäta LOA och lagt mycket tid och pengar på det. Nu kan … Continued

Revelop tar nästa steg på resan mot nettonoll

Revelop antogs nyligen till FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program. Programmet syftar till att förse dess medlemmar med kunskaper och färdigheter för att sätta ambitiösa klimatmål för att nå nettonollutsläpp. I juni blev det klart att Revelop har antagits som deltagare i FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program. – Vi är förväntansfulla inför … Continued

Revelops hållbarhetsarbete verifieras genom globala standarder

I början av 2023 anslöt sig Revelop till FN:s Global Compact, UNGC. Detta innebär att Revelop åtagit sig att efterleva UNGC tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption samt att ständigt förbättra processer och arbetet gällande dessa områden. År 2023 blir också det första år som Revelop rapporterar in data till både Global … Continued

Revelop deltog i panelsamtal under Almedalsveckan

Mellan den 27-30 juni genomfördes årets upplaga av Almedalsveckan i Visby. Under dagarna medverkade Revelop i seminarier och nätverksträffar. Årets Almedalsvecka är över och det är dags att summera. Under veckan medverkade Revelop i två seminarier i form av panelsamtal, arrangerande en nätverksträff tillsammans med TAM och deltog i ett stort antal möten. Johan Spångberg, … Continued

Revelop utökar och förlänger med 22 000 kvadratmeter i Tumba

Stockholm, 28 juni: Revelop har tecknat hyresavtal med två offentliga verksamheter avseende förlängning och utökning av förhyrningar i Tumba. De nya avtalen innebär en total förhyrning av 22 000 kvadratmeter. Båda de offentliga verksamheterna, en statlig myndighet respektive Botkyrka kommun, är långvariga hyresgäster i Revelops fastighet Tumba 7:150. I och med de nya avtalen fördjupas och … Continued

Revelop ger fastigheter nytt liv – med AI och smart teknik

Dagens industri intervjuade nyligen Anna Brännström, Head of ESG & Impact och Calle Henriksson, Head of PropTech & Digitalisation om Revelops arbete med ny teknik och hållbarhet. Fastighetsbolaget Revelop bygger inte nytt. Istället omvandlar de befintliga byggnader, för att bidra till den gröna omställningen. Varje fastighet Revelop förvärvar genomgår en hållbar resa – från brun … Continued

”AI transformerar äldre fastigheter – för ett hållbart samhällsbygge”

Revelops Head of PropTech & Digitalisation, Calle Henriksson blev intervjuad tillsammans med impactbolaget Myrspoven i Svenska Dagbladet. I intervjun lyfts det att en stor del av världens koldioxidutsläpp kommer från fastighetsbranschen. Calle berättar om hur Revelop använder Myrspovens myCore AI för att modernisera och förlänga livet på våra fastigheter. Myrspoven är ett svenskt impactbolag som … Continued

Revelop förvärvar två industrifastigheter i Stockholm och Göteborg

Stockholm, 13 juni: Revelop förvärvar två fullt uthyrda industrifastigheter i två separata transaktioner i Stockholm respektive Göteborg. Fastigheterna omfattar totalt 8 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Med förvärven fortsätter Revelop att investera i delmarknader som är under strukturell tillväxt. Fastigheterna är förvärvade i två separata transaktioner och är belägna i existerande kluster vilket bidrar till att stärka … Continued

Revelop acquires two industrial assets in Stockholm and Gothenburg

Stockholm, 13 June: The Swedish real estate fund manager Revelop acquires two fully let industrial assets in Stockholm and Gothenburg. The assets have a combined total lettable area of 8,800 sqm. Revelop continues its strategy to source industrial assets in sub-markets with strong structural growth. The assets are acquired in two separate transactions and are … Continued