Revelop makes urban in-fill investment in Åkersberga

Stockholm, 11 December: Revelop acquires Berga 11:52 located in Åkersberga, a key development node in the northern Stockholm area. The asset consists of 6,500 square meters lettable space with majority of tenants being publicly funded. Revelop continues its strategy to acquire assets with strong potential in submarkets with structural growth. The asset is located adjacent … Continued

Revelop förvärvar fastighet med potential i stadsutvecklingen av centrala Åkersberga

Stockholm, 11 december: Revelop förvärvar fastigheten Berga 11:52 i snabbväxande Åkersberga i norra Stockholmsområdet. Fastigheten består av 6 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta där majoriteten av hyresgästerna är offentligt finansierade. Revelop fortsätter arbeta enligt sin strategi att förvärva fastigheter med stor potential i delmarknader med strukturell tillväxt. Fastigheten är belägen intill prisbelönta Åkersberga Centrum, knappt 70 meter … Continued

Revelop etablerar ny co-workinganläggning i Göteborg

Stockholm, 9 november: Efter stor framgång för Revelops egenutvecklade co-workingkoncept C/O Workspace i Göteborg intensifieras satsningen. Ny anläggning etableras i Mölndal. C/O Workspace lanserades vid årsskiftet 2016 för att möta behovet av flexibla kontorslösningar. Sedan dess har C/O utformats till en smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil, som drivs i egen regi. Förra året öppnade C/O … Continued

Revelop hyr ut 2 600 kvadratmeter lager och kontor i Göteborg

Stockholm, 6 november: Revelop har tecknat fyra separata hyresavtal i Göteborgsregionen omfattande totalt cirka 2 600 kvadratmeter lager och kontor. Fastigheterna ligger i tillväxtområdena Hisings Backa och Mölndal. De senaste åren har Revelop gjort betydande förvärv i Göteborgsregionen, där fastighetsbeståndet nu omfattar cirka 170 000 kvadratmeter. Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla befintliga … Continued

Revelop utökar sitt co-workingkoncept med 2 500 kvadratmeter i Kista och Bredden

Stockholm, 26 oktober: Efter stark efterfrågan på flexibla kontor utökar Revelop sitt co-workingkoncept C/O Workspace med ytterligare 2 500 kvadratmeter i Stockholmsområdet. Efter utbyggnaderna i Kista och Bredden omfattar C/O Workspace 12 000 kvadratmeter i fem fastigheter. C/O Workspace lanserades vid årsskiftet 2016 för att möta behovet av flexibla kontorslösningar. Sedan dess har C/O utformats till en … Continued

Klartecken för Revelop att utveckla historisk fastighet i Malmö

Stockholm, 31 augusti: Revelops planer för att utveckla den historiska gamla textilfabriken Tuborg 1 i Malmö har fått klartecken då den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. Revelop har tillsammans med Malmö stad tagit fram en ändrad detaljplan för att utveckla fastigheten till en modern samhällsfastighet och möjliggöra för etablering av en gymnasieskola i fastigheten. … Continued

Revelop utökar och förlänger med 22 000 kvadratmeter i Tumba

Stockholm, 28 juni: Revelop har tecknat hyresavtal med två offentliga verksamheter avseende förlängning och utökning av förhyrningar i Tumba. De nya avtalen innebär en total förhyrning av 22 000 kvadratmeter. Båda de offentliga verksamheterna, en statlig myndighet respektive Botkyrka kommun, är långvariga hyresgäster i Revelops fastighet Tumba 7:150. I och med de nya avtalen fördjupas och … Continued

Revelop förvärvar två industrifastigheter i Stockholm och Göteborg

Stockholm, 13 juni: Revelop förvärvar två fullt uthyrda industrifastigheter i två separata transaktioner i Stockholm respektive Göteborg. Fastigheterna omfattar totalt 8 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Med förvärven fortsätter Revelop att investera i delmarknader som är under strukturell tillväxt. Fastigheterna är förvärvade i två separata transaktioner och är belägna i existerande kluster vilket bidrar till att stärka … Continued

Revelop acquires two industrial assets in Stockholm and Gothenburg

Stockholm, 13 June: The Swedish real estate fund manager Revelop acquires two fully let industrial assets in Stockholm and Gothenburg. The assets have a combined total lettable area of 8,800 sqm. Revelop continues its strategy to source industrial assets in sub-markets with strong structural growth. The assets are acquired in two separate transactions and are … Continued

Revelop rekryterar och etablerar kontor i Öresundsregionen

Stockholm, 7 juni: Revelop stärker sin närvaro i Öresundsregionen genom att öppna kontor i Malmö. Samtidigt stärks Göteborgskontoret genom rekrytering av en ny förvaltningsansvarig. Båda åtgärderna är en direkt följd av betydande förvärv i regionerna och presumtiva förvärv. Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden med fokus på Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Det … Continued