4 april, 2024

Revelop återupplivar gammal industribyggnad och skapar ett 9 000 kvadratmeter stort campus i centrala Malmö

Stockholm, 4 april: Revelop har tecknat ett 15-årigt hyresavtal om cirka 9 000 kvadratmeter med skolkoncernen AcadeMedia i den historiska gamla textilfabriken Tuborg 1 i centrala Malmö. Fastigheten utvecklas nu till ett campus för tre av koncernens gymnasieskolor.

Revelop förvärvade fastigheten som stått tom i många år i slutet av 2021 med planen att omvandla den befintliga byggnaden till gymnasieskola. Efter avtalet med AcadeMedia är fastigheten, där även Nordic Wellness är hyresgäst, fullt uthyrd.

Sedan dess har Revelop drivit en process för utökad detaljplan som gör det möjligt att bedriva gymnasieverksamhet i fastigheten. Planen vann laga kraft i augusti förra året och byggnaden, som uppfördes i slutet av 1800-talet för industriändamål, konverteras nu till ett modernt gymnasiecampus med kulturhistoriskt värde. AcadeMedia tillträder lokalerna under sommaren 2025 då gymnasieskolorna LBS, Rytmus och Designgymnasiet flyttar in i campuset inför höstens terminsstart.

Med det nya användningsområdet vidareutvecklas byggnaden och får nytt liv samtidigt som klimatavtrycket minimeras genom att Revelop behåller befintlig byggnad och därmed undviker nybyggnation. Generellt uppskattas att konvertering av befintlig byggnad genererar cirka 70 procent mindre koldioxid jämfört med motsvarande klimatsmart nybyggnation. Utöver att bidra till att möta behovet av utbildning i närområdet, bidrar samtidigt konverteringen till en positiv utveckling av platsen som går från ett ödsligt otryggt kvarter till en inkluderande stadsdel med liv och rörelse.

Genom att skapa relevant innehåll i en tom byggnad utökar Revelop byggrätten för att skapa mer gemensamma ytor åt skolorna och de framtida eleverna. I samband med konvertering och tillbyggnad installerar Revelop bästa möjliga tekniska system för att få en mer energieffektiv och miljövänlig drift. Investeringarna skapar positiv förändring genom ökad resurseffektivitet och minskad förbrukning samt koldioxidutsläpp. Fastigheten kommer också att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– När vi förvärvade Tuborg 1 hade byggnaden varit tomställd i många år. Jag är mycket stolt över vårt team som på rekordfart genomfört en mycket komplex affärsplan och tillsammans med AcadeMedia skapat ett av Sveriges finaste gymnasiecampus. Den här investeringen är ett skolboksexempel på hur Revelop förlänger livet på byggnader och tar de på en resa från brunt till grönt, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

AcadeMedias satsning i fastigheten innebär att tre gymnasieskolor samlas i ett gemensamt campus.

– Malmö är med sitt rika kulturliv ett nav för både kreativitet, design och musik. Vi är stolta över att samla tre gymnasieskolor i ett gemensamt campus i en unik miljö och samtidigt som vi väsentligt minskar vårt klimatavtryck även bidrar till en tryggare och mer attraktiv plats. Genom denna satsning kan vi erbjuda ännu bättre skol- och arbetsmiljöer för våra elever och medarbetare, säger Jimmy Kjellström, chef för AcadeMedias gymnasieskolor.

Revelop arbetar efter en utpräglad ESG-strategi där kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden förädlas och utvecklas enligt en tydlig plan. Det innebär att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, samtidigt som investering sker i områden och fastigheter i behov av förändring.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte en vanlig fastighetsinvesterare. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Det förvaltade fastighetsbeståndet omfattar 420 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 6 miljarder kronor.