Pågående projekt

På Revelop arbetar vi aktivt med att se över och optimera användningen av det befintliga fastighetsbeståndet. Här nedan hittar du våra pågående projekt. Vår målsättning att generera resurseffektiv fastighetsutveckling genom att skapa byggrätter och öka exploateringsgraden för att ta vara på befintliga fastigheter eller mark, samt möjliggöra utvecklingsprojekt som bidrar till levande stadsmiljöer. Eftersom vi skapar attraktiva platser där människor vill verka och leva samarbetar vi återkommande med kommuner och regioner som vill åstadkomma långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Pågående projekt

På Revelop arbetar vi aktivt med att se över och optimera användningen av det befintliga fastighetsbeståndet. Här nedan hittar du våra pågående projekt. Vår målsättning att generera resurseffektiv fastighetsutveckling genom att skapa byggrätter och öka exploateringsgraden för att ta vara på befintliga fastigheter eller mark, samt möjliggöra utvecklingsprojekt som bidrar till levande stadsmiljöer. Eftersom vi skapar attraktiva platser där människor vill verka och leva samarbetar vi återkommande med kommuner och regioner som vill åstadkomma långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.