Tuborg

I slutet av 2021 förvärvade vi fastigheten Tuborg 1 i Malmö. Här kommer en i princip tomställd industrifastighet omvandlas till en modern gymnasieskola med upp till 1 000 elever.

Fastigheten har en anrik historia och byggdes ursprungligen som en textilfabrik under slutet av 1800-talet. Genom att möjliggöra ett nytt användningsområde för byggnaderna ges de ett nytt liv. Planen är att ta vara på miljön och på ett varsamt sätt modernisera, energieffektivisera och bygga till. Den unika innergården ska saneras och omvandlas så den speglar de kringliggande byggnaderna.

Fakta

Ca 8 000 m²
Area
600
parkeringsplatser för cyklar

Gymnasium för upp
till 1 000 elever

Arkitekt:
Tengbom

Adress:
Västra Rönneholmsvägen 38