Om Revelop

Revelop är ingen vanlig fastighetsinvesterare. För oss börjar framtiden med ett öppet synsätt. Visst är det lätt att se möjligheter i ett tomt papper eller ledig yta, men vi försöker ta steget längre och föreställa oss hur vi kan göra en befintlig plats eller byggnad livskraftig igen. När både marken och naturresurserna tryter tror vi på att skapa något nytt, något som fungerar – men samtidigt ta tillvara på det som en gång varit.

Att se framtiden i det förflutna – en gammal parkeringsplats som en ny stadsdel, en blåsig tågstation som ett levande centrum, en nedgången industribyggnad som en inspirerande kontorsmiljö – är unikt.

Om Revelop

Revelop är ingen vanlig fastighetsinvesterare. För oss börjar framtiden med ett öppet synsätt. Visst är det lätt att se möjligheter i ett tomt papper eller ledig yta, men vi försöker ta steget längre och föreställa oss hur vi kan göra en befintlig plats eller byggnad livskraftig igen. När både marken och naturresurserna tryter tror vi på att skapa något nytt, något som fungerar – men samtidigt ta tillvara på det som en gång varit.

Att se framtiden i det förflutna – en gammal parkeringsplats som en ny stadsdel, en blåsig tågstation som ett levande centrum, en nedgången industribyggnad som en inspirerande kontorsmiljö – är unikt.

Vi bygger på en hållbar grund

Vi utgår från det befintliga för att kunna skapa förtätning och utveckling i stadsmiljöer, ta fram attraktiva och livskraftiga platser utan att behöva ta ny grön mark i anspråk. Hållbara platser där människor trivs medan de lever, verkar och bor.

Vi bygger på en hållbar grund

Vi utgår från det befintliga för att kunna skapa förtätning och utveckling i stadsmiljöer, ta fram attraktiva och livskraftiga platser utan att behöva ta ny grön mark i anspråk. Hållbara platser där människor trivs medan de lever, verkar och bor.

Mot en ljusare framtid

I det lilla innebär det att vi har ett försprång i fastighetsbranschen: här, liksom i de flesta branscher, är det nämligen mer lönsamt att inte följa strömmen. Så visst är avkastning en del i vår kalkyl. Men vi ger mer än vad vi får – för i det stora hela innebär det också att vi kan hjälpa till att lägga grunden till ett nytt, mer hållbart samhälle.

Och som vi ser det, kommer det bygga på det som varit.

Läs gärna mer om vårt arbete för ett hållbart samhällsbygge här.

Mot en ljusare framtid

I det lilla innebär det att vi har ett försprång i fastighetsbranschen: här, liksom i de flesta branscher, är det nämligen mer lönsamt att inte följa strömmen. Så visst är avkastning en del i vår kalkyl. Men vi ger mer än vad vi får – för i det stora hela innebär det också att vi kan hjälpa till att lägga grunden till ett nytt, mer hållbart samhälle.

Och som vi ser det, kommer det bygga på det som varit.

Läs gärna mer om vårt arbete för ett hållbart samhällsbygge här.

I korthet

Revelop investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Vi äger ett fastighetsbestånd som omfattar cirka 680 000 m2 kommersiella lokaler.

Områden

Vi investerar i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö där vi i dagsläget äger fastigheter i 16 områden.

Investerare

Bland våra investerare återfinns långsiktiga svenska och utländska institutioner såsom pensionsfonder, forskningsstiftelser och kapitalförvaltare. Vi har under många år genererat en av världens högsta avkastningar över tid inom vårt segment och rankas av analysföretaget Preqin som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid.

Våra fastigheter