Genomförda projekt

Här nedan kan du läsa mer om de projekt som vi genomfört. En gemensam nämnare är att de handlar om att ge befintliga platser nytt liv. Under åren har vi arbetat för att förvandla allt från parkeringsplatser och övergivna kontorslokaler till attraktiva platser som på ett effektivt sätt tar vara på befintliga resurser genom att arbeta med modernisering, förtätning – och givetvis hållbarhet. Men vi gör inte bara bruna fastigheter gröna: För att se till att vi bidrar till mer levande och välfungerande miljöer leder vi också aktiva dialoger och samarbeten för att påverka inte bara platsen utan också stadsutvecklingen i en hållbar riktning.

Genomförda projekt

Här nedan kan du läsa mer om de projekt som vi genomfört. En gemensam nämnare är att de handlar om att ge befintliga platser nytt liv. Under åren har vi arbetat för att förvandla allt från parkeringsplatser och övergivna kontorslokaler till attraktiva platser som på ett effektivt sätt tar vara på befintliga resurser genom att arbeta med modernisering, förtätning – och givetvis hållbarhet. Men vi gör inte bara bruna fastigheter gröna: För att se till att vi bidrar till mer levande och välfungerande miljöer leder vi också aktiva dialoger och samarbeten för att påverka inte bara platsen utan också stadsutvecklingen i en hållbar riktning.