Hotellprojekt skapar liv i Kista

Nordic Forum

Som ett led i utvecklingen mot ett Kista som lever under hela dygnet påbörjade vi under hösten 2021 bygga om tomma kontorslokaler till ett nytt fullservicehotell – voco hotels. Här skapas 201 rum, restaurang med uteservering mot nya parken, konferens och inomhuspool. Genom att se en långsiktig vakans som en möjlighet till nya användningsområden sparar vi naturresurser, utnyttjar befintlig infrastruktur och skapar hållbar fastighetsutveckling på riktigt.

I början på 2021 invigde vi projektet med ny entré och interiör för att skapa ett mer välkomnande, ljust och modernt utseende. Som en del i vår satsning på hållbar utveckling har bilarna på gården fått lämna plats för gående, samt uppfört en park med grönytor, utegym och en pergola. Den nya trappan binder ihop nordicForum med Grönlandsgången och de centrala delarna av Kista.

Inom några år kommer Tvärbanan att ansluta vid nordicForum och därigenom ytterligare stärka möjligheten till hållbara transporter. I fastighetens garage satsar vi på en storskalig utbyggnad av laddplatser så att våra bilburna hyresgäster och besökare ska kunna resa mer miljövänligt. På taket på ena byggnaden bygger vi solceller och under 2023 har fastigheten certifierats med BREEAM in Use – Very good.

Kista är Stockholms största kontorsmarknad och Europas viktigaste kluster inom informations- och kommunikationsteknologi. Revelop driver ett aktivt arbete som ska stärka Kistas stadskvalitéer ytterligare genom samarbetet Kista Limitless – och med nordicForum har vi en aktiv och central roll i utvecklingen av framtidens Kista.

Fakta

201
Antal rum
9 000 m²
Area
voco hotels

Inomhuspool

Restaurang med uteservering

Konferens

Arkitekt:

Millimeter & Living Design

Entreprenör:

Wästbygg

Adress:

Torshamnsgatan 39