Från parkeringsplats till 400 lägenheter

Invernesshöjden

Att utnyttja mark på ett så resurseffektivt sätt som möjligt är en viktig väg fram för hållbar utveckling. Ett bra exempel på hur vi tar tillvara mark är när vi 2011 förvärvade fastigheterna Sjukhusen 9 & 10 i Danderyds kommun, strax söder om Danderyds sjukhus. Då utnyttjades bara en bråkdel av marken. På Revelop såg vi möjligheten till att driva en detaljplan för ändrad användning och utveckla byggrätter för bostäder, för att på det sättet bättre ta vara på den befintliga marken. 2016 avyttrades fastigheterna till Aros Bostad som idag bygger 400 lägenheter baserade på den nya detaljplanen.

Fakta

2011
Förvärvades

Avyttrades:

2016

Kommun:

Danderyd