Från fallfärdigt till fullbelagt

The Block

2011 förvärvade Revelop fastigheten Styckjunkaren 3 i Solna kommun. När vi tog över fastigheten hade den höga vakanser och led av ett stort tekniskt investeringsbehov, så för att positionera om fastigheten utvecklade vi konceptet The Block. Resultatet blev en högattraktiv kontorsprodukt som ledde till att fastigheten blev fullt uthyrd med långa kontrakt – samtidigt som driftkostnaderna blev lägre. 

Som en del i utvecklingen av The Block inledde vi parallellt ett detaljplanearbete med målsättningen att addera cirka 20 lägenheter på taket. 

Fakta

2011
Förvärvades

Kommun:

Solna

Fastighetsbeteckning:

Styckjunkaren 3