Ekplantan

I Sollentuna omvandlar vi en tom kontorsfastighet till en modern gymnasieskola. ThorenGruppen, ett av Sveriges största utbildnings- och utvecklingsföretag, ska bedriva utbildning med praktisk inriktning i fastigheten och tillträder lokalerna i Q4 2023.

Byggnaden omfattar cirka 2 700 kvadratmeter anpassade utbildningslokaler, personalrum, idrottshall och bibliotek. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM In-Use. Som en del i hållbarhetsarbetet installeras laddstolpar och solfilm på fönstren.

Vi gör även investeringar i tekniska system för att få en mer miljövänlig och energieffektiv drift. Genom att skapa ett nytt användningsområde för fastigheten, som i många år varit vakant, ger vi byggnaden ett nytt liv, bidrar till en positiv utveckling för platsen och skapar ett levande samhällsklimat.

Fakta

2 680 m²
Area

Arkitekt:
Tillsammans

Entreprenör:
Tenet AB

Adress:
Djupdalsvägen 17-19

Hyresgäst:
ThorenGruppen