Naturlig knutpunkt i Haninge kommun

Haninge Central

Tillsammans med Haninge kommun skapar vi genom en ny detaljplan den nya knutpunkten Haninge Central. Projektet bygger vidare på Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och målet är att lyfta området kring Handenterminalen till en attraktiv, modern och trygg plats där människor vill leva och arbeta.

Med Haninge Central öppnar vi upp stadsbilden och kopplingen mot Haningeterassen. Vi möjliggör nya bostäder i direkt anslutning till kollektivtrafiken och skapar samtidigt goda förutsättningar för ett levande hus med både kontor, handel, utbildning och service.

Som kronan på verket stärker en takpark på den lägre delen av fastigheten kopplingen mellan centrala Haninge och den vackra Rudansjön. Nybyggda smarta kontor, tryggare omgivning, bättre tillgänglighet och en uppdaterad fasad ger Haninge Central puls – och skapar förutsättningarna för ett smidigt och enkelt vardagsliv med naturen runt knuten.

Fakta

150
Planerat antal bostäder
10
Antal butiker
15 000
Resenärer/dygn 

Adress:

Handenterminalen 1

Arkitekt:

Wåhlins