Genomförande av H+ visionen

Gåsebäck

I och med förvärvet av fastigheterna Afrika 16,19 och 21 är Revelop tillbaka på Öresundsmarknaden. Fastigheten ligger i det strategiskt intressanta stadsutvecklingsområdet Gåsebäck med närhet till såväl hamnen som Helsingborgs Central och E4. Utvecklingen av Gåsebäck är en viktig del i stadsförnyelseprojektet H+ och målsättningen är att tillsammans med Helsingborgs Stad skapa ett mer livfullt och välkommande kvarter genom att förtäta stadsbilden med nya bostäder som kompletterar de befintliga verksamheterna. Med nära till bostäder, samt cykelrum och garage med laddstationer har Kvarteret Afrika alla förutsättningar att bli en modern plats med allt som behövs för att ett hållbart arbetsliv.

Fakta

6 600 m²
Befintlig area kontor
200
Planerat antal bostäder kontor

Adress:

Östra Sandgatan

Arkitekt:

Kontur