Kollektivtrafiknod som skapar förutsättningar

Brommaplan

Brommaplan är en av Stockholms största och viktigaste kommunikationsnoder, och knyter bland annat ihop gröna tunnelbanelinjen med bussarna från Ekerö. Här driver vi ett tidigt stadsutvecklingsprojekt som ska utöka service- och kontorsutbudet genom en modern påbyggnation på befintligt hus. Tanken är att addera ytterligare 3 000–5 000 kvadratmeter kontor och samtidigt skapa Brommaplans mest attraktiva lokaler.

På grannfastigheten utreder vi möjligheterna att bygga nya och moderna studentlägenheter i ett infill-projekt. Här tar vi tillvara på dagens kulturellt värdefulla byggnation i form av det gamla posthuset samtidigt som vi öppnar upp fastigheten genom att bygga ett öppet torg med café och uteservering. Utvecklingen ligger i linje med stadens ambition att inte belasta den redan idag utsatta cirkulationsplatsen vid Brommaplan med mer trafikrörelser.

Fakta

11 000
Befintlig area kontor
5 000 m²
Tillkommande area kontor
100
Planerat antal bostäder

Gym

Vårdcentral

Bibliotek

Arkitekt:

Kontur

Adress:

Klädesvägen 12