17 januari, 2024

Revelop i förvärv om 1 miljard det senaste året

Stockholm, 17 januari: Under ett turbulent 2023 tog Revelop vara på marknadsläget och hade ett starkt transaktionsår. Totalt förvärvades elva fastigheter omfattande 50 000 kvadratmeter i sju olika affärer till ett totalt värde på cirka 1 miljard kronor.

Revelop fortsätter att investera i linje med strategin att förvärva fastigheter i prioriterade delmarknader med strukturell tillväxt. Bolaget arbetar enligt en ambitiös ESG-strategi där fastigheterna genomgår en hållbarhetsresa från brunt till grönt. Genom att undvika nyproduktion och återutveckla byggnader samt ge dem ett nytt liv minskar Revelop klimatavtrycket. Det skapar i sin tur mer attraktiva stadsmiljöer och livskraftiga platser utan att behöva ta ny grön mark i anspråk.

Genom proaktivt agerande utnyttjade Revelop det avvaktande marknadsläget och genomförde flera tilläggsförvärv i Stockholm och Göteborg under 2023. Precis före årets slut förvärvades fastigheterna Rud 51:20 och Torrekulla 1:88, som båda är belägna i prioriterade delmarknader i Göteborgsregionen. Den totala uthyrbara ytan omfattar 6 800 kvadratmeter och båda fastigheterna är fullt uthyrda. Industrifastigheterna förvärvades från privata säljare. Respektive affärsplan innehåller värdeökande investeringar för att skapa moderna last mile/stadsnära industrifastigheter, med högsta möjliga ESG-meriter.

I slutet av november slutförde Revelop även förvärvet av de tre fastigheterna Grammet 1, Pundet 1 och Vävnaden 1 från det börsnoterade bostadsutvecklingsbolaget JM. Med detta förvärv utökar Revelop sitt befintliga bestånd i Brommaplan och skapar därmed ett 24 000 kvadratmeter stort kluster i ett av Stockholms mest attraktiva områden. Revelop kommer att utveckla och vitalisera Brommaplan genom att skapa en attraktiv plats för samhällsservice och social infrastruktur samt olika former av boende.

– Vårt starka transaktionsår är ett resultat av vår proaktiva marknadsanalys, lokala kännedom och sektorkunskap. Vi har en stark tro på stadsnära industri, social infrastruktur och blandfastigheter med förädlings- och utvecklingspotential. Vi är tacksamma för det fortsatta stödet från våra investerare under dessa turbulenta tider. Med betydande tillgängligt kapital ser vi fram emot att fortsatt dra nytta av det förändrade marknadsläget, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: +46 70-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är ingen vanlig fastighetsinvesterare. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 590 000 kvadratmeter och värdet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.