11 december, 2023

Revelop förvärvar fastighet med potential i stadsutvecklingen av centrala Åkersberga

Stockholm, 11 december: Revelop förvärvar fastigheten Berga 11:52 i snabbväxande Åkersberga i norra Stockholmsområdet. Fastigheten består av 6 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta där majoriteten av hyresgästerna är offentligt finansierade.

Revelop fortsätter arbeta enligt sin strategi att förvärva fastigheter med stor potential i delmarknader med strukturell tillväxt. Fastigheten är belägen intill prisbelönta Åkersberga Centrum, knappt 70 meter från Roslagsbanan med direkt anslutning till centrala Stockholm.

– Det här är en unik möjlighet att skapa en fastighet för social infrastruktur, med långa hyresavtal och höga ESG-meriter i en av Stockholms primära delmarknader, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

Centrala Åkersberga, beläget i Österåkers kommun, är ett prioriterat område för stadsutveckling i norra Stockholm, vilket även inkluderar planer på ett nytt resecentrum. Kommunen planerar att utveckla 15 000 kvadratmeter för service, kontor och handel, 1 000 lägenheter och skapa 7 000 nya jobbmöjligheter, vilket gör delmarknaden till en av Sveriges snabbast växande. 

Fastigheten omfattar cirka 6 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta där nästan 60 procent av de totala hyresintäkterna kommer från verksamheter som har direkt eller indirekt offentlig finansiering.

Revelop planerar att öka andelen social infrastruktur, etablera Revelops egenutvecklade co-workingkoncept C/O Workspace och genomföra ett omfattande ESG-arbete som inkluderar investeringar i teknik för en betydligt merenergieffektiv drift.

– Den primära värmekällan är direktverkande el. Installation av solpaneler, fjärrvärme och AI-optimerat styrsystem kommer att minska driftkostnader och utsläpp dramatiskt. Det är ett bra exempel på Revelops strategi, där vi förlänger en fastighets liv i stället för att bygga nytt och tar den på en resa från brunt till grönt, säger Thomas Sipos.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: 
thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är ingen vanlig fastighetsinvesterare. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Det förvaltade fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.