Revelop acquires six new assets in Gothenburg and Helsingborg

Stockholm, 28 June: The Swedish real estate company Revelop acquires six new assets in Gothenburg and Helsingborg in four separate transactions. The assets have a combined Total Lettable Area (TLA) of c. 10,400 sqm and are all add-on investments in prioritized submarkets. Revelop continues to work according to a cluster-strategy, identifying areas with future growth … Continued

Revelop gör sex nya förvärv i Göteborg och Helsingborg

Stockholm, 28 juni: Revelop förvärvar sex fastigheter i fyra olika transaktioner i Göteborg och Helsingborg. Fastigheterna omfattar totalt drygt 10 000 kvadratmeter och är samtliga tilläggsförvärv i prioriterade delmarknader. Revelop arbetar efter en tydlig klusterstrategi genom att identifiera områden med framtida tillväxtpotential och fastigheter med potential till förädling genom aktiv förvaltning eller ändrad användning. De … Continued

Revelop rekryterar fyra nya medarbetare till Göteborg och Stockholm

Stockholm, 22 juni: Revelop fortsätter sin tillväxtresa och gör ytterligare fyra nyrekryteringar. Bolaget stärker sin kompetens och leveranskraft genom att utöka sitt nyetablerade kontor i Göteborg med två nya medarbetare, en ny roll inom marknad- och kommunikation samt en rekrytering till det egenutvecklade co-workingkonceptet C/O. Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden och … Continued

Revelop går in i proptechbolaget Myrspoven

Stockholm, 4 maj: Revelop går in som delägare i det svenska proptechbolaget Myrspoven som en del av sin ESG-strategi. Revelop samarbetar sedan tidigare med Myrspoven kring energioptimering av fastighetsbeståndet med hjälp av AI, vilket har lett till en väsentlig reducering av förbrukningen och en betydande minskning av fastigheternas miljöpåverkan. Myrspoven är ett svenskt proptechbolag som … Continued

Revelop invests in proptech company Myrspoven

Stockholm, 4 May: Sweden based real estate investor Revelop joins as shareholder in the Swedish proptech company Myrspoven as part of its ESG strategy. Revelop has previously collaborated with Myrspoven on energy optimization of the property portfolio with the help of AI, which has led to a significant reduction in consumption and a significant reduction … Continued

Revelop utvecklar åt Derome i Mölndal

Stockholm, 28 april: Revelop har tecknat hyresavtal med Derome Maskinuthyrning om 1 530 kvadratmeter kontor och lager på Kryptongatan i Mölndal. Uthyrningen innebär att Revelop utvecklar en befintlig byggrätt som anpassas efter Deromes behov. Derome tillträder lokalerna under första kvartalet 2023.Derome är Sveriges största privata träindustri och består idag av åtta affärsområden med hela kedjan … Continued

Revelop säljer Kabelverket 2

Stockholm, 1 april: Revelop säljer fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjöstaden, södra Stockholm, till Fabege. Överenskommet fastighetsvärde är 812 miljoner kronor. Fastigheten består huvudsakligen av 22 000 kvadratmeter kontor men omfattar även nya byggrätter för kontor och 55 bostadslägenheter i ett nytt karaktäristiskt höghus med 14 våningar. Revelop investerar i platser där bolaget med ett utpräglat … Continued

Revelop i pilotprojekt med Haninge kommun för ökad trygghet

Stockholm 31 mars: Revelop startar tillsammans med Haninge kommun ett pilotprojet inom social hållbarhet med inriktning mot trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Projektets syfte är att få in trygghetsarbetet i stadsplaneringsprocessen. Pilotprojektet sker inom ramen för det nationella konceptet BoTryggt2030 och syftar till att möta dagens utmaningar och skapa förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande … Continued

Revelops co-workingkoncept C/O – en snabbväxande succé

Stockholm, 23 mars: Fastighetsbolaget Revelops egenutvecklade co-workingkoncept C/O har blivit en succé som fortsätter att växa. Sedan starten 2019 har fem anläggningar med en total yta om nästan 10 000 kvadratmeter tagits i drift. Under våren expanderar C/O ytterligare genom nyetablering av 2 000 kvadratmeter i Göteborg och Helsingborg. Revelop lanserade sitt koncept för co-working vid … Continued

Revelop i fortsatt tillväxt – fyra nyrekryteringar

Stockholm, 14 mars: Revelop fortsätter sin tillväxtresa och förstärker med fyra nyrekryteringar. För att utveckla Revelops redan starka kultur och organisation har Susann Sandberg anställts som Head of Human Resources med plats i ledningsgruppen. Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden och förvärvade under förra året sammanlagt 26 fastigheter i 17 olika affärer till … Continued