Nu öppnar Revelops Öresundskontor

Revelop är en aktiv aktör på fastighetsmarknaden i de tre storstadsregionerna. De senaste åren har Revelop gjort ett flertal förvärv i Göteborgs- och Öresundsmarknaden där fastighetsbeståndet idag som omfattar cirka 200 000 kvadratmeter. Bolaget har därför beslutat att öppna ett kontor i Malmö. – Det är viktigt för oss att ha lokal närvaro i de … Continued

Revelop och ULI Sweden arrangerade panelsamtal om totalförsvaret

Revelop och ULI Sweden bjöd in till ett panelsamtal om fastighetsbranschens roll inom totalförsvaret. I panelen medverkade representanter från fastighetsbranschen, myndigheter och riksdagen. I en komplex tid av ökande osäkerhet och globala hot krävs en helhetssyn på säkerhet, där det militära och civila samverkar. Fastighetsbranschen spelar en avgörande roll för att säkerställa Sveriges försvarsberedskap genom … Continued

Klartecken för Revelop att utveckla historisk fastighet i Malmö

Stockholm, 31 augusti: Revelops planer för att utveckla den historiska gamla textilfabriken Tuborg 1 i Malmö har fått klartecken då den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. Revelop har tillsammans med Malmö stad tagit fram en ändrad detaljplan för att utveckla fastigheten till en modern samhällsfastighet och möjliggöra för etablering av en gymnasieskola i fastigheten. … Continued

Hållbarhetsdata är grunden till förändring

Revelop lanserar sin nya hållbarhetsplattform, Position Green. I plattformen kommer Revelops medarbetare på kvartalsbasis rapportera hållbarhetsrelaterad data. Revelop lanserade nyligen sin nya hållbarhetsplattform, Position Green, där medarbetare framöver kommer rapportera hållbarhetsrelaterad data. – Plattformen hjälper oss att på ett strukturerat sätt löpande följa både våra emissioner men också övriga delar av vårt hållbarhetsarbete. Det är … Continued

Så arbetar Revelop med digitala tvillingar

Vyer intervjuade Revelops fastighetskoordinator Sofia Segolsson om hur Revelop använder Vyers plattform för att digitalisera ritningar och byggnadsinformation. Genom digitala tvillingar effektiviseras drift och förvaltning samt gör det möjligt att fastställa uthyrbar area, LOA. – Tidigare har vi anlitat externa specialister för att mäta LOA och lagt mycket tid och pengar på det. Nu kan … Continued

Revelop tar nästa steg på resan mot nettonoll

Revelop antogs nyligen till FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program. Programmet syftar till att förse dess medlemmar med kunskaper och färdigheter för att sätta ambitiösa klimatmål för att nå nettonollutsläpp. I juni blev det klart att Revelop har antagits som deltagare i FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program. – Vi är förväntansfulla inför … Continued

Revelops hållbarhetsarbete verifieras genom globala standarder

I början av 2023 anslöt sig Revelop till FN:s Global Compact, UNGC. Detta innebär att Revelop åtagit sig att efterleva UNGC tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption samt att ständigt förbättra processer och arbetet gällande dessa områden. År 2023 blir också det första år som Revelop rapporterar in data till både Global … Continued

Revelop deltog i panelsamtal under Almedalsveckan

Mellan den 27-30 juni genomfördes årets upplaga av Almedalsveckan i Visby. Under dagarna medverkade Revelop i seminarier och nätverksträffar. Årets Almedalsvecka är över och det är dags att summera. Under veckan medverkade Revelop i två seminarier i form av panelsamtal, arrangerande en nätverksträff tillsammans med TAM och deltog i ett stort antal möten. Johan Spångberg, … Continued

Revelop utökar och förlänger med 22 000 kvadratmeter i Tumba

Stockholm, 28 juni: Revelop har tecknat hyresavtal med två offentliga verksamheter avseende förlängning och utökning av förhyrningar i Tumba. De nya avtalen innebär en total förhyrning av 22 000 kvadratmeter. Båda de offentliga verksamheterna, en statlig myndighet respektive Botkyrka kommun, är långvariga hyresgäster i Revelops fastighet Tumba 7:150. I och med de nya avtalen fördjupas och … Continued

Revelop ger fastigheter nytt liv – med AI och smart teknik

Dagens industri intervjuade nyligen Anna Brännström, Head of ESG & Impact och Calle Henriksson, Head of PropTech & Digitalisation om Revelops arbete med ny teknik och hållbarhet. Fastighetsbolaget Revelop bygger inte nytt. Istället omvandlar de befintliga byggnader, för att bidra till den gröna omställningen. Varje fastighet Revelop förvärvar genomgår en hållbar resa – från brun … Continued