Revelop deltar på Näringslivet Möter Förortens schackturnering

Idag medverkade Revelops CFO och vice koncernchef Anders Sylvén i parschacksturneringen som arrangeras av rörelsen Näringslivet Möter Förorten. För femte året i rad deltar Revelop i Näringslivet Möter Förortens turnering i parschack. I turneringen tävlar en ungdom från förorten och en vuxen från näringslivet tillsammans och möter ett par med motsvarande uppsättning. – Det är … Continued

Lyckat pilotprojekt i Haninge Central

Förra året genomförde Revelop ett pilotprojekt i samverkan med Haninge kommun och Centrum för AMP/Haninge entré. Syftet var att bidra till en mer kulturell, inkluderande och aktiv stadskärna. Projektet var lyckat och nu skrivs ett nytt kontrakt med konstnärsateljén till 2026. Våren 2022 startade Revelop och Haninge kommun ett pilotprojekt inom social hållbarhet. Projektet sker … Continued

Vi måste öka takten i omställningen av Sveriges fastighetsbestånd

För att uppnå klimatmålen måste Sverige prioritera renovering av befintliga byggnader. EUs renoveringsvågsstrategi pekar på vikten av detta, men det räcker inte. Det krävs en politisk vilja och incitament lokalt här i Sverige för att öka takten i omställningen av det befintliga fastighetsbeståndet och samtidigt bromsa rivning av fullt funktionsdugliga fastigheter. Efter två år av förhandlingar enades … Continued

Revelop och Smartvatten i nytt samarbete

Smartvatten har intervjuat Kim Vilkas, teknisk chef på Revelop om hur Revelop använder Smartvattens lösning för att förbättra kontrollen på vattenflödet i fastigheterna. Revelop arbetar efter en utpräglad ESG-strategi där bolaget tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brun till grön. I arbetet med att transformera äldre fastigheter till att möta dagens hållbarhetskrav och bli … Continued

Nu öppnar Revelops Öresundskontor

Revelop är en aktiv aktör på fastighetsmarknaden i de tre storstadsregionerna. De senaste åren har Revelop gjort ett flertal förvärv i Göteborgs- och Öresundsmarknaden där fastighetsbeståndet idag som omfattar cirka 200 000 kvadratmeter. Bolaget har därför beslutat att öppna ett kontor i Malmö. – Det är viktigt för oss att ha lokal närvaro i de … Continued

Revelop och ULI Sweden arrangerade panelsamtal om totalförsvaret

Revelop och ULI Sweden bjöd in till ett panelsamtal om fastighetsbranschens roll inom totalförsvaret. I panelen medverkade representanter från fastighetsbranschen, myndigheter och riksdagen. I en komplex tid av ökande osäkerhet och globala hot krävs en helhetssyn på säkerhet, där det militära och civila samverkar. Fastighetsbranschen spelar en avgörande roll för att säkerställa Sveriges försvarsberedskap genom … Continued

Hållbarhetsdata är grunden till förändring

Revelop lanserar sin nya hållbarhetsplattform, Position Green. I plattformen kommer Revelops medarbetare på kvartalsbasis rapportera hållbarhetsrelaterad data. Revelop lanserade nyligen sin nya hållbarhetsplattform, Position Green, där medarbetare framöver kommer rapportera hållbarhetsrelaterad data. – Plattformen hjälper oss att på ett strukturerat sätt löpande följa både våra emissioner men också övriga delar av vårt hållbarhetsarbete. Det är … Continued

Så arbetar Revelop med digitala tvillingar

Vyer intervjuade Revelops fastighetskoordinator Sofia Segolsson om hur Revelop använder Vyers plattform för att digitalisera ritningar och byggnadsinformation. Genom digitala tvillingar effektiviseras drift och förvaltning samt gör det möjligt att fastställa uthyrbar area, LOA. – Tidigare har vi anlitat externa specialister för att mäta LOA och lagt mycket tid och pengar på det. Nu kan … Continued

Revelop tar nästa steg på resan mot nettonoll

Revelop antogs nyligen till FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program. Programmet syftar till att förse dess medlemmar med kunskaper och färdigheter för att sätta ambitiösa klimatmål för att nå nettonollutsläpp. I juni blev det klart att Revelop har antagits som deltagare i FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program. – Vi är förväntansfulla inför … Continued

Revelops hållbarhetsarbete verifieras genom globala standarder

I början av 2023 anslöt sig Revelop till FN:s Global Compact, UNGC. Detta innebär att Revelop åtagit sig att efterleva UNGC tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption samt att ständigt förbättra processer och arbetet gällande dessa områden. År 2023 blir också det första år som Revelop rapporterar in data till både Global … Continued