18 april, 2024

Revelop deltar i seminariet ”Kan fastigheter lösa energikrisen?”

I samband med att Fastighetsägarna släppte sin rapport ”Fastighetsägarnas förslag för ett hållbart och robust energisystem” bjöds representanter från myndigheter, branschorganisationer och fastighetsbranschen in till ett panelsamtal för att diskutera förslagen. Revelops Head of ESG and Impact, Anna Brännström, medverkade i panelen som representant för initiativet #husförhus.

Idag, den 18 april, släpper Fastighetsägarna sin rapport ”Fastighetsägarnas förslag för ett hållbart och robust energisystem” där de genom 14 förslag för en mer hållbar energipolitik lyfter hur fastigheter kan spela en viktig roll för stabilare och effektivare energisystem. Rapporten menar bland annat att fastighetsbranschen skulle kunna bidra till en mer decentraliserad och flexibel struktur inom energisystemet vilket också skulle leda till en mer motståndskraftig och robust energiförsörjning för Sverige. Hela fastighetsägarnas rapport finns att läsa här.

Under morgonens seminarium, där rapporten lanserades, deltog Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch och gav sin bild för hur politiker kan spela in rapportens förslag i remisser och framtida lösningar, inte minst kopplat till det nya EU direktivet EPBD, Energy Performance of Building Directive. Daniel var positivt inställd till de förslag som lyfts i rapporten och menade att lösningarna finns i samverkan mellan olika ministrar, departement, branscher.

Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig presenterade rapportens slutsatser och fick sedan sällskap på scenen av Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen och Anna Brännström, Head of ESG and Impact på Revelop som diskuterade förslagen som lagts fram, utmaningar och potential i elektrifiering, reglering och samverkan.

Revelops Anna Brännström deltog som representant för #husförhus som är ett initiativ där många fastighetsägare har gått ihop med andra aktörer inom branschen för att driva energireduktion och smarta energilösningar för Sverige. Initiativet grundades som ett svar på energikrisen 2022 då man upplevde att det fanns stort gehör för både potentialen och vikten av energioptimering. Tillsammans äger och förvaltar initiativet cirka 60 miljoner kvadratmeter och alla arbetar aktivt med energireducerande åtgärder.

Anna förde bland annat fram de önskemål som #husförhus har till politiken.

– För det första behöver vi incitament för energiomställningen i form av en översyn av de skattebegränsningar som idag finns på produktion av egen energi. Vi föreslår också en riktad finansiering mot just energieffektiviseringsprojekt. För det andra vill vi att man skapar förutsättningar för fastigheter att bli en aktiv del av lösningen i morgondagens energisystem. Det är möjligt genom att göra det enklare för fastighetsägare att bli energiproducenter, att säkra uppdatering av och investering i näten så att vi får en infrastruktur som kan ta emot den energiproduktion som vi som bransch både kan och vill leverera. Vi vill också att man ser byggnader som resurser i energisystemet, då menar jag inte bara i form av energireduktion, energiproduktion och tillfällig effektutjämning med hjälp av batterilagring utan att varje hus kan ses som ett stort värmelager som faktiskt kan lagra ganska mycket energi under relativt lång tid och därför, om man kopplar upp huset, kan fungera som en stötdämpare i systemet. Det skulle kräva en översyn av nuvarande reglering, smarta tekniska lösningar och ett samarbete över branscherna men vi är övertygade om att det över tid skulle bidra till att stabilisera och göra energisystemet mer flexibelt.

Anna nämnde också behovet av breda kunskapshöjande insatser till allmänheten och tryckte även på behovet av en tydlig och långsiktig vision för morgondagens energiförsörjning och energisystem.

– För att fastighetsbranschen ska kunna investera och få kalkylerna att gå ihop blir det viktigt med en tydligt uttalad framtidsvision att förhålla sig till. Vi önskar att fastighetsbeståndet ses som en del av lösningen i denna vision, säger Anna.

Paneldeltagarna var alla överens om att det nya energilandskap vi går in i kräver samarbeten över gränserna och att vi behöver hitta lösningar som gynnar alla aktörer. Robert Andrén påpekade också att vi siktar mot en framtid som ser annorlunda ut mot idag. Elektrifiering och smart teknik skapar nya behov och nya förutsättningar som behöver bemötas i skärningen mellan olika branscher, forskning och utveckling. I förlängningen kan det skapa en fördelaktig konkurrenskraft för Sverige.

En glädjande reflektion som vi tar med oss från seminariet är att det verkar pågå flertalet dialoger mellan Energiföretagen, Fastighetsägarna och Energimyndigheten vilket kan ses som en början på det branschöverskridande dialoger som nämnts.

Se en inspelning av seminariet här.