22 februari, 2024

Nya ESG-initiativ inom den operativa verksamheten

För Revelop är ESG och hållbarhet en självklar prioritering som genomsyrar allt bolaget gör. Vi utvecklar och systematiserar vårt ESG-arbete konstant och har därför tagit fram tre större initiativ som har implementerats i den operativa verksamheten.

Utökad uppförandekod för leverantörer
För att säkerställa att Revelops leverantörer inte bara efterlever minimikrav utan delar vår strävan kring ständiga förbättringar och ambitiösa målsättningar inom hållbarhetsområdet så har vi antagit en ny, skarpare uppförandekod för våra leverantörer. Uppförandekoden sätter ramarna för samverkan och leverans vad det gäller klimatpåverkan, socialt ansvar och rapportering och ska undertecknas av Revelops samtliga leverantörer.

Egen mall för gröna avtal
Revelop har tagit fram en egen mall för gröna avtal. Avtalet anger bland annat huruvida Revelop ska tillhandahålla energioptimering via AI. Det gröna avtalet, som började implementeras redan under 2023 bland Revelops hyresgäster, ger också transparens i förbrukning av el, värme, kyla, vatten och avfall. Detta med syfte att bygga incitament för optimerad användning och reducerad klimatpåverkan.

Trygghetsmätning
Baserat på bolagets långa erfarenhet har vi tagit fram en ny rutin och checklista för trygghetsutvärdering. Denna ska genomföras på samtliga fastigheter för att säkerställa ett kontinuerligt och högt fokus på trygghetsskapande åtgärder samt en god dialog med hyresgäster och besökare vad det gäller trygghetsrelaterade frågor. För Revelop är välmående och trygghet för våra hyresgäster och deras besökare alltid högsta prioritet. Med den här uppdateringen lyfter vi detta arbete ytterligare en nivå.