Revelop Annual Investor Meeting, June 2022

After two years with the Covid-19 pandemic, Revelop had the opportunity to once again arrange the annual investor meeting. This year, we gathered for the first time in Malmö, located in one of Revelop’s strategic markets, the Öresund region. The purpose of the day was to illustrate the growth of Revelop and the vertically integrated … Continued

Revelop gör sex nya förvärv i Göteborg och Helsingborg

Stockholm, 28 juni: Revelop förvärvar sex fastigheter i fyra olika transaktioner i Göteborg och Helsingborg. Fastigheterna omfattar totalt drygt 10 000 kvadratmeter och är samtliga tilläggsförvärv i prioriterade delmarknader. Revelop arbetar efter en tydlig klusterstrategi genom att identifiera områden med framtida tillväxtpotential och fastigheter med potential till förädling genom aktiv förvaltning eller ändrad användning. De … Continued

Revelop rekryterar fyra nya medarbetare till Göteborg och Stockholm

Stockholm, 22 juni: Revelop fortsätter sin tillväxtresa och gör ytterligare fyra nyrekryteringar. Bolaget stärker sin kompetens och leveranskraft genom att utöka sitt nyetablerade kontor i Göteborg med två nya medarbetare, en ny roll inom marknad- och kommunikation samt en rekrytering till det egenutvecklade co-workingkonceptet C/O. Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden och … Continued

Revelop deltar på Näringslivet Möter Förorten

Revelops CFO och vice CEO Anders Sylvén medverkade i en parschacksturnering som arrangerades av rörelsen ”Näringslivet Möter Förorten”. Näringslivet Möter Förorten verkar för integration och mot segregation. Med hjälp av schack skapar de möten mellan ungdomar från förorten och näringslivstoppar. I parschacksturneringen tävlar en vuxen från näringslivet och en ungdom från förorten tillsammans och möter … Continued