31 maj, 2022

Revelop deltar på Näringslivet Möter Förorten

Revelops CFO och vice CEO Anders Sylvén medverkade i en parschacksturnering som arrangerades av rörelsen ”Näringslivet Möter Förorten”. Näringslivet Möter Förorten verkar för integration och mot segregation. Med hjälp av schack skapar de möten mellan ungdomar från förorten och näringslivstoppar. I parschacksturneringen tävlar en vuxen från näringslivet och en ungdom från förorten tillsammans och möter ett par med motsvarande uppsättning.
Foto: naringslivetmoterfororten.se