28 juni, 2022

Revelop gör sex nya förvärv i Göteborg och Helsingborg

Stockholm, 28 juni: Revelop förvärvar sex fastigheter i fyra olika transaktioner i Göteborg och Helsingborg. Fastigheterna omfattar totalt drygt 10 000 kvadratmeter och är samtliga tilläggsförvärv i prioriterade delmarknader.

Revelop arbetar efter en tydlig klusterstrategi genom att identifiera områden med framtida tillväxtpotential och fastigheter med potential till förädling genom aktiv förvaltning eller ändrad användning. De aktuella förvärven bidrar till att stärka Revelops position i två delmarknader – Tagene i norra Göteborg och Gåsebäck i centrala Helsingborg.

Samtliga förvärv har tillkommit genom Revelops egen marknadsanalys och görs i direktaffärer med säljarna. I Göteborg gäller förvärven fastigheterna Kärra 77:3, Kärra 77:5, Kärra 77:7 samt Kärra 77:8 och i Helsingborg Afrika 16 och Afrika 19. Total uthyrningsbar yta är 10 428 kvadratmeter.

– Vår ambitiösa ESG-strategi för att förlänga livslängden på byggnader och ta tillgångarna från brunt till grönt får stor effekt i dessa investeringar, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

ESG-arbetet inkluderar bland annat miljöcertifiering enligt BREEAM in-use och installation av AI-styrning, solpaneler och elackumulering i syfte att minska CO2-utsläpp motsvarande totalt cirka 26,5 ton per år.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06, mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,7 miljarder kronor.