22 juni, 2022

Revelop rekryterar fyra nya medarbetare till Göteborg och Stockholm

Stockholm, 22 juni: Revelop fortsätter sin tillväxtresa och gör ytterligare fyra nyrekryteringar. Bolaget stärker sin kompetens och leveranskraft genom att utöka sitt nyetablerade kontor i Göteborg med två nya medarbetare, en ny roll inom marknad- och kommunikation samt en rekrytering till det egenutvecklade co-workingkonceptet C/O.

Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden och förvärvade under förra året sammanlagt 26 fastigheter i 17 olika affärer till ett totalt värde av 2,2 miljarder, samtidigt som avtal om försäljning till ett sammanlagt värde av 1,5 miljarder tecknades.

För att möta behoven i Västsverige stärks det nyetablerade kontoret i Göteborg med ytterligare två medarbetare. Jonathan Oscarsson, som började i oktober 2021, får nu sällskap av Michelle Binen och Emil Synnerö. Michelle kommer närmast från Bra Boende och Emil från Atrium Ljungberg. Båda ska arbeta med fastighetsförvaltning och teknik.

Mathilda Westh tillträdde nyligen en nyinrättad tjänst som säljare inom C/O Workspace. C/O Workspace är Revelops koncept för flexibla kontor som drivs i egen regi. Mathilda har nyligen avslutat sina studier inom ekonomi.

Veronica Pettersson har anslutit som marknads- och kommunikationskoordinator och tillför värdefull erfarenhet från sina år på Fastighetsnytt. Hennes uppgift är att arbeta med varumärkesfrågor och driva bolagets marknads- och kommunikationsinsatser.

  • Jag välkomnar våra nya kollegor till Revelop. Samtliga speglar vår tillväxt och satsningar på nya områden och är viktiga för vår fortsatta tillväxt. Det är avgörande för oss att stärka bolaget med rätt kompetens i takt med att vår fastighetsportfölj växer samtidigt som vi driver på utvecklingen mot ökad hållbarhet där våra fastigheter genomgår en resa från brunt till grönt, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Med de nyrekryterade medarbetarna på plats har Revelop totalt 44 medarbetare baserade i Stockholm och Göteborg.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06, mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,7 miljarder kronor.