12 augusti, 2022

Utlysning av korttidskontrakt i Handenterminalen

Revelop samverkar med Centrum för AMP/Haninge entré och Haninge kommun och utlyser lokaler i Handenterminalen. Kreatörer har nu möjlighet att ansöka om ett gratis korttidskontrakt.

I samverkan med Centrum för AMP/Haninge entré och Kultur- och fritidsförvaltningen på Haninge kommun utlyser Revelop ett gratis korttidskontrakt för lokaler i fastigheten Handenterminalen. Syftet med samarbetet är att bidra till en mer kulturell, inkluderande och aktiv stadskärna.

Kontraktet gäller under perioden den 15 september-31 december 2022 och är en del av en pilotstudie. I slutet av kontraktsperioden kommer samarbetet utvärderas vilket kan öppna för möjligheten att teckna en avsiktsförklaring till att ingå ett subventionerat hyresavtal på längre sikt.

Lokalerna är totalt 338 kvm och är före detta slöjdsalar till Rudanskolan. Lokalerna består av ett mindre antal rum, pentry, toalett, dusch samt stora sammanhängande ytor där slöjdutrustning fortfarande står kvar vilket gör lokalerna lämpliga som ateljé eller produktionslokal med snickeri.

– Social hållbarhet är en viktig del av Revelops ESG-arbete. Handenterminalen, såsom hela de centrala delarna av Handen, är under utveckling och ett nytt stadsrum växer fram. Med den här utlysningen vill vi ge liv till en plats där få människor rör sig dagligen säger Philip Eriksson, regionchef, Revelop.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti. Efter det kommer urvalskommittén, bestående av representanter från Revelop, Centrum för AMP och Haninge kommun, meddela sitt beslut den 1 september 2022.

Läs mer och sök kontraktet här.