5 december, 2018

Swedbank öppnar kontor i Bredden

Profi Fastigheter har tecknat avtal med Swedbank om ett nytt bankkontor. Hyresavtalet innebär att Swedbank hyr 333 kvadratmeter kontorslokaler i bästa besöksläge i Bredden. Swedbank tillträder lokalerna i månadsskiftet april/maj 2019.

Bredden är Upplands Väsbys enskilt största arbetsplatsområde där fler än 3 000 personer fördelade på närmare 200 företag arbetar. Profi Fastigheter driver ett omfattande utvecklingsarbete i Bredden med målsättningen utveckla dagens kontors- och handelsområde till en levande stadsdel genom att omvandla befintliga outnyttjade byggrätter för kontor och handel till bostäder och service.

 Vi välkomnar Swedbank till Bredden. I och med Swedbanks nya bankkontor ökar vi servicen ytterligare för områdets företagare och besökare, något som ligger helt i linje med vår strategi att utveckla Bredden till en levande stadsdel, säger Erik Löfberg, chef för aktiv förvaltning på Profi Fastigheter.

– Bredden är ett område med stark tillväxt och med nya mer ändamålsenliga lokaler kan vi växa och ge våra kunder en bättre service än idag. Vi kommer också att ha andra möjligheter till bokade möten i våra nya lokaler, säger Elin Hedberg kontorschef för Swedbank i Upplands Väsby.