4 mars, 2016

Stockholm läns sjukvårdsområde hyr drygt 600 kvm i Solna

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) hyr drygt 600 kvm kontorslokaler i Styckjunkaren 3, Armégatan 38 Solna, för administrativ verksamhet. SLSO tillträder lokalerna i början av maj.

Om Profi Fastigheter: 

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har drygt 30 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort. Bolaget är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer på www.profi.se