10 juli, 2023

Så arbetar Revelop med digitala tvillingar

Vyer intervjuade Revelops fastighetskoordinator Sofia Segolsson om hur Revelop använder Vyers plattform för att digitalisera ritningar och byggnadsinformation. Genom digitala tvillingar effektiviseras drift och förvaltning samt gör det möjligt att fastställa uthyrbar area, LOA.

– Tidigare har vi anlitat externa specialister för att mäta LOA och lagt mycket tid och pengar på det. Nu kan jag själv använda ett mätverktyg för att få ut mått på våra ytor, säger Sofia Segolsson, fastighetskoordinator på Revelop.

– Sedan är det viktigt att ytan för separata lokaler är korrekt när vi hyr ut eller sitter i förhandlingar med befintliga hyresgäster, säger Sofia Segolsson.

Revelop kan nu göra mätningar direkt i de webbaserade 2D- och 3D-ritningarna i plattformen som hela organisationen att nyttja i olika processer.

– I ett av våra hus visste vi att det fanns ytor som var med i LOA när vi köpte det, men som egentligen är ljusgårdar som inte går att hyra ut och ta betalt för. Där har vi kunnat ta reda på exakt hur mycket LOA vi faktiskt har, säger Sofia.

– En tydlig nytta som jag ser är att vi själva snabbt kan uppdatera hyresobjekt och LOA enkelt utan att vara beroende av externa konsulter.

Med Vyers plattform för digitala tvillingar får Revelop en uppdaterad överblick över fastighetens lokalgränser, hyresobjekt, vakanser, ombyggnationer och omplacering av hyresgäster.

 – Vill vi dela upp en lokal är det sådant som avgör. Det är inte så dyrt att sätta upp en vägg, det är desto dyrare att dra vatten och avlopp, förklarar Sofia Segolsson.

Läs intervjun i sin helhet.