23 mars, 2022

Revelops co-workingkoncept C/O – en snabbväxande succé

Stockholm, 23 mars: Fastighetsbolaget Revelops egenutvecklade co-workingkoncept C/O har blivit en succé som fortsätter att växa. Sedan starten 2019 har fem anläggningar med en total yta om nästan 10 000 kvadratmeter tagits i drift. Under våren expanderar C/O ytterligare genom nyetablering av 2 000 kvadratmeter i Göteborg och Helsingborg.

Revelop lanserade sitt koncept för co-working vid årsskiftet 2019 för att möta framtidens behov av flexibla och smarta kontorslösningar. Strategin är att i egen regi och i egna fastigheter erbjuda ett attraktivt co-working-/kontorshotellsalternativ. För närvarande är C/O etablerat på fem platser i Storstockholm; Kista, Norrviken, Bredden, Älvsjö och Haninge.

 

Med anledning av den starka efterfrågan växer nu C/O geografiskt genom lansering i klassiska Hisinge Hus vid Backaplan i Göteborg. Etableringen i Hisinge Hus är en del av den planerade moderniseringen och utvecklingen av fastigheten. Konceptet implementeras även i Helsingborg, i en nyligen förvärvad fastighet i Gåsebäck, där cirka 1 200 kvadratmeter utvecklas till ett C/O-kontor.

– Flexibla kontorslösningar ligger helt rätt i tiden och pandemin har förstärkt trenden. Efterfrågan i starka kommunikativa och bostadsnära lägen ökar vilket gör att vårt breda erbjudande attraherar kunder som hyr allt från en arbetsplats till eget kontor på närmare 500 kvadratmeter. Genom att driva C/O i egen regi säkerställer vi relationen med våra kunder och kan på så sätt vara en långsiktig partner, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

C/O-konceptet innebär att Revelops totala kontorserbjudande möter marknadens krav på framtidens kontor och arbetssätt. Revelops kontorserbjudande sträcker sig därmed från traditionella kontorslokaler till inflyttningsklara kontorsytor med flexibla avtal, oavsett storlek.

Revelops co-workingkoncept C/O är inriktat på att erbjuda attraktiva interiöra miljöer med hög teknisk standard där alla faciliteter ingår i månadskostnaden.

– Affärsmodellen för C/O går i linje med Revelops tydliga hållbarhetsstrategi där vi aktiverar och förlänger livet på byggnader, samtidigt som vi skapar attraktiva arbetsplatser. C/O är ett exempel på effektivt resursutnyttjande eftersom hyresgästerna delar på ytor och faciliteter, samtidigt som platsen skapar möjlighet för interaktion mellan olika branscher och aktörer. Vid etableringar ligger fokus på hållbar byggnation avseende återbruk, materialval och val av möbelleverantörer, säger Thomas Sipos.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

 

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet