23 augusti, 2021

Revelop utvecklar bostäder och nya kontor i Älvsjöstaden

Revelop utvecklar bostäder och nya kontor i Älvsjöstaden

Stockholm, 23 augusti: Fastighetsbolaget Revelop utvecklar fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjöstaden i södra Stockholm och tillför 55 lägenheter och 6 500 kvadratmeter nyutvecklade kontorslokaler. Projektet genomförs med befintliga byggnader som plattform och innebär bland annat ett nytt karaktäristiskt höghus om 14 våningar. Detaljplanen beräknas antas i slutet av året.

 

Älvsjöstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med planer för cirka 1 800 nya bostäder, kontor, skola och idrottshall. Revelop äger sedan 2015 fastigheten Kabelverket 2 som ligger i nära anslutning till Älvsjövägen och vid entrén till Älvsjöstaden.

– Vi har hittills drivit aktiv förvaltning av fastigheten parallellt med ett långsiktigt utvecklingsarbete för att med befintliga byggnader som plattform skapa nya kontor och bostäder. Genom att förlänga livet på byggnader och investera i befintlig stadsmiljö intill befintlig infrastruktur bidrar vi till positiv förändring genom förädling och förtätning samt till en effektiv resursanvändning och ett minskat klimatavtryck, säger Revelops VD Thomas Sipos

 

Fastighetens 16 000 kvadratmeter är idag fullt uthyrda med hyresgäster som Schneider Electric, Rejlers med flera. Revelop driver även sitt egenutvecklade co-working koncept C/O med en anläggning på cirka 1 450 kvadratmeter i fastigheten. Under den befintliga byggnaden finns idag garage i två plan som det nya bostadshuset får direktanslutning till.

Revelop strävar efter att varje fastighet ska genomgå en hållbar resa – från brun till grön. De aktuella utvecklingsplanerna, som beräknas vara antagna i höst, går i linje med denna filosofi då projektet görs med befintliga byggnader som plattform och där allt material återanvänds så långt det är möjligt.


Projektet innebär ett nytt karaktäristiskt höghus om 14 våningar med 55 lägenheter och kommersiella lokaler i bottenplan samt 2 500 kvadratmeter nyutvecklade kontorslokaler. På befintliga byggnader planeras även för påbyggnad av ytterligare 4 000 kvadratmeter kontor.


För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD,
tel: 070-980 66 06, mail: thomas.sipos@revelop.se

Klas Modin, Chef Fastighetsutveckling,
tel: 070-147 50 00, mail: klas.modin@revelop.se

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 5 miljarder kronor.