26 oktober, 2023

Revelop utökar sitt co-workingkoncept med 2 500 kvadratmeter i Kista och Bredden

Stockholm, 26 oktober: Efter stark efterfrågan på flexibla kontor utökar Revelop sitt co-workingkoncept C/O Workspace med ytterligare 2 500 kvadratmeter i Stockholmsområdet. Efter utbyggnaderna i Kista och Bredden omfattar C/O Workspace 12 000 kvadratmeter i fem fastigheter.

C/O Workspace lanserades vid årsskiftet 2016 för att möta behovet av flexibla kontorslösningar. Sedan dess har C/O utformats till en smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil, som drivs i egen regi.

C/O Workspace är idag efter ett flertal försäljningar av fastigheter etablerat på fyra platser i Stockholm och en i Göteborg. Då anläggningarna i Bredden och Kista närmar sig full beläggning har Revelop beslutat att bygga ut för att möta efterfrågan och det höga trycket på flexibla kontorsplatser i närförort.

– När vi har utvecklat C/O har vårt mål varit att utforma en flexibel och smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil. Det tillsammans med en tydlig affärsmodell, flexibla avtal och attraktiv prissättning gör C/O till ett vinnande koncept, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O Workspace.

Verksamheten i Kista startades 2019 och genomför nu sin tredje expansion. Med den senaste utbyggnaden är anläggningen på nära 3 000 kvadratmeter. C/O Workspace är en del av fullservicefastigheten NordicForum som erbjuder restaurang, café, parkering, hotell och gym, vilket gör att C/O står ut från konkurrenterna i närområdet.

De nya ytorna i Bredden omfattar cirka 1 600 kvadratmeter, vilket innebär att C/O totalt disponerar 4 100 kvadratmeter i området. Även här har hyresgästerna tillgång till service i fastigheten såsom gym, restaurang och parkering.

Med C/O Workspace kan Revelop förlänga byggnaders liv, vilket är i linje med bolagets ESG-strategi. Hållbarhet genomsyrar hela co-workingkonceptet, från återbruk och återvinning till materialval och val av leverantörer. Utöver det är konceptet till stor del digitaliserat för att förenkla och effektivisera för hyresgästerna.

För ytterligare information, kontakta:
Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O, Revelop
tel: 070-283 38 92
mail: gabriel.andersson@revelop.se

Thomas Jonasson, chef strategisk uthyrning och koncept, Revelop
tel: 070-293 88 46
mail: thomas.jonasson@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.