28 juni, 2023

Revelop utökar och förlänger med 22 000 kvadratmeter i Tumba

Stockholm, 28 juni: Revelop har tecknat hyresavtal med två offentliga verksamheter avseende förlängning och utökning av förhyrningar i Tumba. De nya avtalen innebär en total förhyrning av 22 000 kvadratmeter.

Båda de offentliga verksamheterna, en statlig myndighet respektive Botkyrka kommun, är långvariga hyresgäster i Revelops fastighet Tumba 7:150. I och med de nya avtalen fördjupas och utökas samarbetet ytterligare under lång tid framöver. Revelop kommer genomföra omfattande investeringar och anpassningar av lokalerna för respektive hyresgäst.

– Affärerna är ett resultat av aktivt förvaltnings- och uthyrningsarbete, vilket går i linje med vår strategi att genom utveckling av befintliga byggnader och byggrätter skapa en hållbar och attraktiv plats, säger Mathias Björkman, chef aktiv förvaltning på Revelop.

Revelop fortsätter att förädla och utveckla fastigheten för att göra södra Hamradalen till ett ledande verksamhetsområde i söderort. Bland annat skapas flera möjligheter till nyetablering av lager- och industri, utbildning och kontor. Bygglov har nyligen erhållits för en ny lagerbyggnad på 5 000 kvadratmeter byggnadsarea. Uppförandet kommer påbörjas i samband med att lagerbyggnaden är uthyrd.

Revelop genomför, liksom för alla sina fastigheter, ett omfattande hållbarhetsarbete enligt en ambitiös ESG-plan för fastigheten i Tumba. I enlighet med planen har ett flertal investeringar gjorts, så som installation av en 500 kW stor solcellsanläggning på taket och ett AI-system för teknisk styrning, vilket kraftigt minskar energianvändning och Co2-utsläpp.

Revelop förvärvade den nästan 80 000 kvadratmeter stora fastigheten 2016 och har sedan dess drivit ett aktivt förvaltning- och utvecklingsarbete. Andra tongivande hyresgäster i fastigheten är Alfa Laval och Kunskapsskolan.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.