14 juni, 2021

Revelop stärker organisationen för tillväxt och etablerar kontor i Göteborg

Revelop stärker organisationen för tillväxt och etablerar kontor i Göteborg

Stockholm,14 juni: Fastighetsbolaget Revelop stärker organisationen med ett flertal strategiska rekryteringar för att trappa upp sin hållbarhetssatsning och tillväxtresa. Samtidigt öppnar bolaget kontor i Göteborg som en direkt följd av betydande förvärv av kommersiella fastigheter i regionen och presumtiva förvärv.

 

Revelop meddelade i maj att bolaget säkrat nytt kapital till sin femte investeringsfond på drygt 2,1 miljarder kronor. Fonden är bolagets hittills största och ett viktigt steg i Revelops utveckling med fokus på hållbara investeringar i kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden.

– Mot bakgrund av den lyckade kapitalanskaffningen för Revelop V fortsätter vi att investera i vår organisation för att ta verksamheten till nästa nivå. Därför stärker vi teamet med flera nya funktioner och har under förra året och i år anställt sammanlagt ett tiotal nya medarbetare, säger Revelops VD Thomas Sipos.

 

Bland annat har investeringsteamet stärkts med två personer, vilket gör Revelop tyngre på analys och transaktion. En annan funktion som har stärkts är fastighetsutveckling med ökat fokus på hållbar utveckling av kommersiella fastigheter, vilket är Revelops grundidé.

 

 

– Rekryteringarna är kopplade till den tillväxt som bolaget har och ser framöver. Det finns många fastigheter i de områden där vi är verksamma som är intressanta för vårt koncept där vi tar dem på en hållbar resa – från brun till grön, säger Thomas Sipos.

 

Hittills i år har Anna Haraldsson, fastighetsutvecklare, Binh Nguyen, transaktion, Victor Segerström, strategisk uthyrning och Maria Kindroth, redovisning, anställts. Revelop har även stärkt ledningsgruppen för att tydligare spegla bolagets satsning. I ledningen sitter VD Thomas Sipos, vice VD och CFO Anders Sylvén, fastighetschef Susanne Essehorn, investeringschef Philip Niklasson, transaktionschef Erik Visteus, chef fastighetsutveckling Klas Modin, chef aktiv förvaltning Mathias Björkman samt uthyrnings- och marknadschef Thomas Jonasson.

 

Revelop blev nyligen en betydande fastighetsägare i Göteborg genom förvärv av fastigheter med över 60 000 kvadratmeter lokalyta. Att öppna kontor i Göteborg är en viktig del i att bygga närvaro på den lokala marknaden, och Revelop rekryterar för närvarande ett antal personer som ska sköta den aktiva förvaltningen plus potentiella framtida förvärv i området.

 

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD, tel: 070-980 66 06,
mail:
thomas.sipos@revelop.se
Anders Sylvén, CFO och vice VD, tel: 073-397 72 20,
mail:
anders.sylven@revelop.se

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 5 miljarder kronor.