1 april, 2022

Revelop säljer Kabelverket 2

Stockholm, 1 april: Revelop säljer fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjöstaden, södra Stockholm, till Fabege. Överenskommet fastighetsvärde är 812 miljoner kronor. Fastigheten består huvudsakligen av 22 000 kvadratmeter kontor men omfattar även nya byggrätter för kontor och 55 bostadslägenheter i ett nytt karaktäristiskt höghus med 14 våningar.

Revelop investerar i platser där bolaget med ett utpräglat hållbarhetsfokus kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter. Kabelverket är ett exempel på hur Revelop, genom aktiv förvaltning, förädling och ett långsiktigt utvecklingsarbete skapar en förtätad och mer effektivt utnyttjad fastighet.

 

Sedan fastigheten förvärvades 2015 har vakansgraden minskat och hyresgästmixen förbättrats. Revelop driver även sitt egenutvecklade co-working koncept C/O med en anläggning på cirka 1 450 kvadratmeter i fastigheten. Genom teknikinvesteringar har fastigheten uppgraderats, förbrukningen minskats med 10% och koldioxidutsläppen har minskats med över 400 ton under innehavstiden. Fastigheten har också certifierats enligt BREEAM IN-Use, very good.

 

Revelop har även drivit ett långsiktigt utvecklingsarbete för att möjliggöra en förtätning av fastigheten. I december 2021 antogs en ny detaljplan innebärande att byggrätten ökar med ca 60%. Detta motsvarar ett tillskott av 3 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för kontor genom påbyggnation samt ett nytt 14 våningars höghus innehållande 10 800 kvadratmeter BTA med kontor och 55 bostadslägenheter. På detta sätt bidrar Revelop till att befintlig stadsmiljö genomgår en positiv förändring och förtätning. I förlängningen innebär det effektivare resursanvändning och minskat klimatavtryck.

– Vi är stolta över att kunna omsätta vår hållbarhetsstrategi i praktiken genom att, med befintliga byggnader som plattform, skapa nya kontor och bostäder. Vi önskar Fabege lycka till med fastighetens fortsatta hållbarhetsresa, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

 

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,3 miljarder kronor.