7 juni, 2023

Revelop rekryterar och etablerar kontor i Öresundsregionen

Stockholm, 7 juni: Revelop stärker sin närvaro i Öresundsregionen genom att öppna kontor i Malmö. Samtidigt stärks Göteborgskontoret genom rekrytering av en ny förvaltningsansvarig. Båda åtgärderna är en direkt följd av betydande förvärv i regionerna och presumtiva förvärv.

Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden med fokus på Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Det senaste året har Revelop gjort betydande förvärv i Göteborgs- och Öresundsregionen, där fastighetsbeståndet nu omfattar cirka 200 000 kvadratmeter.

En viktig del i Revelops strategi är närvaro på den lokala marknaden och därför etableras ett kontor i Malmö, med fokus på hela Öresundsbeståndet. I Göteborg har Revelop sedan tidigare ett lokalt kontor.

Jonathan Oskarsson, idag förvaltningsansvarig i Göteborg, blir nu förvaltningsansvarig för Öresund. Samtidigt rekryteras Alexander Olofsson till tjänsten som förvaltningsansvarig för Göteborgsregionen. Han kommer senast från Wallenstam.

– Jag välkomnar Alexander till Revelop. Tillsammans med Jonathan blir vi starkare i Göteborgs- och Öresundsregionen, samtidigt som vi fortsätter att driva arbetet mot ökad hållbarhet genom att ta våra fastigheter på en resa från brunt till grönt, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

Alexander Olofsson tillträdde tjänsten som förvaltningsansvarig i Göteborg den 15 maj.

– Revelop strävar efter att utmana och tänka nytt, vilket var anledningen till att jag attraherades av bolaget. Att bolaget även jobbar målmedvetet med hållbarhetsfrågor gjorde valet ännu lättare, säger Alexander Olofsson.

Med den nya rekryteringen har Revelop totalt 46 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 575 000 kvadratmeter och värdet uppgår till ca 8 miljarder kronor.