21 januari, 2022

Revelop rekryterar Investment Manager och tillsätter Head of Investor Relations

Stockholm, 21 januari: Revelop stärker organisationen och inrättar två nya seniora roller. Johan Spångberg rekryteras till en tjänst som Investment Manager och Revelops Erik Visteus blir Head of Investor Relations.

Revelop investerar i platser där bolaget kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Rekryteringen av Johan Spångberg till rollen som Investment Manager stärker ytterligare Revelops förmåga att förvärva fastigheter med komplexa affärsplaner och stora investeringsbehov. Rollen innebär att Johan kommer att ha ett övergripande ansvar för portföljförvaltning och däribland fokusera på uppföljning av affärsplaner, identifiera strategiska initiativ och utvärdera större investeringar i beståndet. Johan har drygt 15 års erfarenhet i fastighetsbranschen från bland annat PwC, Catella och närmast från riskkapitalbolaget Wellstreet, där han var partner och Head of Real Estate.

Sedan 2004 har Revelop anskaffat över 7 miljarder kronor i riskkapital och byggt upp ett nära samarbete med några av de mest välrenommerade institutionella investerarna i Norden och internationellt. Som ett led i att stärka samarbetet med befintliga och nya investerare inrättas en dedikerad roll som Head of Investor Relations. Det blir Revelops Erik Visteus som axlar den rollen. Erik har drygt 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och mångårig kunskap om Revelops affärsmodell. Rollen innebär huvudansvar för investerarrelationer, kapitalanskaffning men han behåller också ansvaret för relationsdriven sourcing av strategiska förvärv.

– Att vi skapar två nya seniora roller är en viktig del i vår expansiva utveckling och vår konstanta strävan efter att höja kvalitén på verksamheten. Att vi tillsätter Johan och Erik ska ses i ljuset av att vi redan har allokerat en stor del av vår femte fond och snart påbörjar arbetet med nästa, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, Koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 530 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 7,6 miljarder kronor.