8 oktober, 2021

Revelop rekryterar förvaltningsansvarig i Göteborg

Stockholm, 8 oktober: Revelop rekryterar Jonathan Oskarsson som förvaltningsansvarig till Göteborgskontoret.

Revelop är en betydande fastighetsägare i Göteborg efter förvärv av fastigheter med över 80 000 kvadratmeter i området tidigare i år. En viktig del i Revelops strategi är att bygga närvaro på den lokala marknaden och bolaget beslutade därför i samband med förvärven att etablera kontor i Göteborg.

Jonathan Oskarsson rekryteras till bolaget som förvaltningsansvarig för beståndet i Göteborgsområdet. Oskarsson kommer närmast från
Erik Tiberg Fastigheter som fastighetsförvaltare. Jonathan kommer att sköta den aktiva förvaltningen av Revelops fastighetsbestånd i området och driva omställningen av fastigheterna från bruna till gröna.

– Lokal närvaro är strategiskt viktigt för oss eftersom vi vill arbeta nära våra kunder och fastigheter. Att Jonathan är på plats är kopplad till den tillväxt bolaget har och ser framöver, säger Mathias Björkman, Chef Aktiv Förvaltning på Revelop.

Jonathan Oskarsson anger tre faktorer som gjorde det attraktivt att ansluta till Revelop:

– Jag lockades av den starka tillväxten, kompetensen inom företaget samt det stora fokuset på hållbarhet. Dessa faktorer gjorde valet lätt och jag ser fram emot att få vara en del av Revelops fortsatta utveckling, säger Jonathan Oskarsson.

För ytterligare information, kontakta:

Mathias Björkman, Chef Aktiv Förvaltning, tel: 073-063 11 77,
mail: mathias.bjorkman@revelop.se

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 5 miljarder kronor.