30 augusti, 2021

Revelop planerar för utveckling av samhällsfastighet intill Backaplan i Göteborg

Revelop planerar för utveckling av samhällsfastighet intill Backaplan i Göteborg

Stockholm, 30 augusti: Fastighetsbolaget Revelop planerar för en utveckling av den klassiska samhällsfastigheten Hisinge Hus vid Backaplan på Hisingen i Göteborg. I planförslaget, som ligger ute på samråd, finns en påbyggnad av tre våningar på den befintliga byggnaden på totalt cirka 2 600 kvadratmeter bruttoarea.

Revelop förvärvade fastigheten vid Backaplan, känd som Hisinge Hus, i början av året. Hisinge Hus ligger i ett område som genomgår en omfattande stadsutveckling med fokus på bostadsbyggande och infrastruktur. I och med öppnandet av nya Hisingsbron i början av maj har området knutits ihop med Göteborgs centrala kärna.

Fastigheten består idag av ett fyravåningshus med vård, handel och kontor samt cirka 55 parkeringsplatser. Revelops plan är att på ett hållbart sätt modernisera, bygga ut och stärka fastighetens roll som viktig samhällsfastighet i området.

– Hisinge Hus läge blir än mer centralt i takt med att staden på båda sidor älven växer ihop i och med den nya broförbindelsen. Vi har valt att behålla Hisinge Hus karaktär och bygger ut och moderniserar i enlighet med vår filosofi om att förädla befintliga fastigheter, istället för att riva och bygga nytt, säger Klas Modin, Chef Fastighetsutveckling på Revelop.

Förslaget till ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en påbyggnad av tre våningar på befintlig byggnad om totalt cirka 2 600 kvadratmeter. En utökning av ytan är en viktig komponent för Revelops utveckling av fastigheten för att kunna erbjuda lokaler för vård, handel och kontor.

Revelop kommer även att lokalisera sitt eget Göteborgskontor till Hisinge Hus. En etablering som är en direkt följd av att Revelop nu är en betydande fastighetsägare i Göteborgsområdet.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD, tel: 070-980 66 06, mail: thomas.sipos@revelop.se

Klas Modin, Chef Fastighetsutveckling, tel: 070-147 50 00, mail: klas.modin@revelop.se

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 5 miljarder kronor.