9 maj, 2023

Revelop omvandlar tomt kontor till skola i Sollentuna

Stockholm, 9 maj: Revelop har tecknat hyresavtal med ThorenGruppen om att hyra hela den 2 700 kvadratmeter stora byggnaden på fastigheten Ekplantan 1 i Sollentuna. I byggnaden ska Thorengruppen bedriva yrkesgymnasium.

Revelop förvärvade den sedan länge helt vakanta fastigheten under första halvåret 2022 med ambitionen att omvandla den befintliga byggnaden till skola. Revelop och ThorenGruppen har nu erhållit alla nödvändiga myndighetstillstånd och bygglov för den framtida skolverksamheten. ThorenGruppen tillträder lokalerna under fjärde kvartalet i år och ska bedriva utbildning med praktisk inriktning under namnet Yrkesgymnasiet.

I samband med att lokalerna anpassas för hyresgästens behov, investerar Revelop i fastighetens tekniska system för att få en mer energieffektiv och miljövänlig drift. Investeringarna skapar positiv förändring genom ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp. Fastigheten ska också certifieras enligt BREEAM In-Use. Genom att möjliggöra ett nytt användningsområde i form av skolverksamhet, återutvecklas byggnaden och får ett nytt liv samtidigt som Revelop minskar klimatavtrycket genom att undvika nybyggnation. Det bidrar till en positiv utveckling för platsen, skapar ett levande samhällsklimat och fyller behovet av utbildning i närområdet.

Revelop arbetar efter en utpräglad ESG-strategi där kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden förädlas och utvecklas enligt en tydlig plan. Det innebär att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, samtidigt som investering sker i områden och fastigheter i behov av förändring.

– När vi förvärvade Ekplantan 1 var den tomställd sedan många år. Vårt team har på rekordfart genomfört affärsplanen samtidigt som vi tillgodoser hyresgästens behov av nya ändamålsenliga lokaler. I samband med att vi anpassar byggnaden för gymnasieskola investerar vi i teknik för att skapa en modern och hållbar fastighet, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail:
thomas.sipos@revelop.se


Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Det förvaltade fastighetsbeståndet omfattar 570 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 7,9 miljarder kronor.