6 september, 2023

Revelop och ULI Sweden arrangerade panelsamtal om totalförsvaret

Revelop och ULI Sweden bjöd in till ett panelsamtal om fastighetsbranschens roll inom totalförsvaret. I panelen medverkade representanter från fastighetsbranschen, myndigheter och riksdagen.

I en komplex tid av ökande osäkerhet och globala hot krävs en helhetssyn på säkerhet, där det militära och civila samverkar. Fastighetsbranschen spelar en avgörande roll för att säkerställa Sveriges försvarsberedskap genom att tillhandahålla bland annat infrastruktur, logistik och resurser.

Revelop och ULI Sweden samlade experter till ett panelsamtal för att diskutera vilka utmaningar och möjligheter uppstår när fastighetsbranschen integreras i totalförsvaret. I panelen medverkade Joacim Sjöberg, vd på Castellum, Gustaf Göthberg (M), riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet, Anna Nyman, stabschef avdelning för krisberedskap och civilt försvar på MSB samt Mikael Christoffersson, överste och chef för Försvarsmaktens infrastrukturavdelning. Moderator för samtalet var Alma Jacobsson, grundare och strategisk rådgivare, Mondialma.