5 oktober, 2023

Revelop och Smartvatten i nytt samarbete

Smartvatten har intervjuat Kim Vilkas, teknisk chef på Revelop om hur Revelop använder Smartvattens lösning för att förbättra kontrollen på vattenflödet i fastigheterna.

Revelop arbetar efter en utpräglad ESG-strategi där bolaget tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brun till grön. I arbetet med att transformera äldre fastigheter till att möta dagens hållbarhetskrav och bli miljöcertifierade ses de största energiuttagen över. Genom att använda sig av smart teknik och få tillgång till data från byggnadens olika system kan tekniken bidra till optimering av byggnaden. Under tredje kvartalet i år installerar därför Revelop över 60 enheter av Smartvattens lösning på nästan 40 fastigheter över hela landet.

– Miljöcertifieringarna ger oss även ett ramverk att arbeta med för ständiga förbättringar och de efterfrågas av våra hyresgäster som ställer höga miljökrav. Miljöcertifierade byggnader i kombination med låg energianvändning är också en förutsättning för vår gröna omställning, berättar Kim Vilkas.

– Det här är en smidig lösning för oss som innebär att vi inte behöver byta ut fungerande vattenmätare utan enkelt kan montera enheterna på de befintliga. Att dessutom all uppföljning sker digitalt och går att vidarebefordra till olika energiprogram ligger helt i linje med hur vi vill jobba med smart teknik och framtidens lösningar för ett klimatvänligt arbetssätt.

– Vattenhushållning är en oerhört viktig fråga. Att minska den onödiga vattenförbrukningen är en del av Revelops arbete för en hållbar framtid. Färskvatten är en resurs som vi tillsammans måste hushålla med, säger Kim.

Läs intervjun i sin helhet