2 februari, 2022

Revelop i förvärv om 2,2 miljarder det senaste året

Stockholm, 2 februari: Revelops förvärv av Västsvensk Logistiks fastighet Hästägaren 3 i Mölndal för 665 miljoner kronor är nu klar. Affären betyder att Revelop inom sin femte fond har förvärvat sammanlagt 26 fastigheter i 17 olika affärer till ett sammanlagt värde av 2,2 miljarder under det senaste året. Förvärven innebär att Revelop även är en betydande fastighetsägare i såväl Göteborgs- som Öresundsregionen.

Revelop investerar i platser där bolaget kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Det senaste förvärvet – Hästägaren 3 i Mölndal är nu ovillkorat genom beslut på extra bolagstämma i det säljande bolaget Västsvensk Logistik.

 

Förvärvet utgörs av en logistikbyggnad och en kontorsbyggnad i Åby i Mölndal – ett område med stora pågående utvecklingsplaner. Den totala uthyrbara ytan uppgår till drygt 48 000 kvadratmeter varav cirka 80 procent utgörs av logistikytor och resten av kontorsytor. Fastigheten är till 97 procent uthyrd till KappAhl Sverige som använder byggnaden som huvudlager, logistiknav och huvudkontor. Åby utgör ett av Sveriges bästa logistisklägen med tillgång till landets största hamn, motorvägar, Landvetter flygplats och för last-mileleveranser till de centrala delarna av Göteborg.

 

Förvärven i den femte fonden, omfattande 26 fastigheter på totalt 170 000 kvm, innebär att Revelop förutom Stockholm nu är en betydande fastighetsägare i Göteborgs- och Öresundsregionen och etablerade därför kontor i Göteborg i höstas. Revelops totala fastighetsportfölj består nu av totalt 46 fastigheter omfattande 580 000 kvm i Stockholms, Göteborgs- och Öresundsregionerna.

 

Samtliga Revelops fastigheter genomgår en hållbarhetsresa från brunt till grönt. Denna omfattar bland annat energioptimering med Revelops AI-system, installation av solpaneler och BREEM-certifiering. Revelop räknar med en betydande minskning av koldioxidutsläppen, en total energibesparing på runt 35 procent och ett mer effektivt nyttjande av fastighetens ytor.

–   Vi är mycket glada över vårt senaste förvärv av Hästägaren 3 i Mölndal. Vi har haft ögonen på fastigheten under lång tid eftersom den ligger i en av våra mest prioriterade delmarknader. I och med förvärvet har vi också allokerat en stor del av vår femte fond och ser fram emot en fortsatt hög transaktionsaktivitet under 2022, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.


För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

 

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,3 miljarder kronor.