14 mars, 2022

Revelop i fortsatt tillväxt – fyra nyrekryteringar

Stockholm, 14 mars: Revelop fortsätter sin tillväxtresa och förstärker med fyra nyrekryteringar. För att utveckla Revelops redan starka kultur och organisation har Susann Sandberg anställts som Head of Human Resources med plats i ledningsgruppen.

Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden och förvärvade under förra året sammanlagt 26 fastigheter i 17 olika affärer till ett totalt värde av 2,2 miljarder, samtidigt som avtal om försäljning till ett sammanlagt värde av 1,5 miljarder tecknades.

– De rekryteringar vi nu gör är kopplade till den tillväxt som bolaget har och ser framöver. Vi ser stor potential att förvärva fastigheter i våra prioriterade delmarknader som vi kan förädla i linje med vårt hållbarhetskoncept, där vi tar dem på en hållbar resa – från brun till grön, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

För att möta aktivitetsnivån stärks investeringsteamet med två personer. Filip Bodin, som närmast kommer från Colliers, tillträdde 1 mars en ny roll som Investment Analyst. Senare i vår kommer Erik Hollander, som närmast kommer från Niam, att ta sig an funktionen som Investment Controller för att säkerställa fortsatt hög genomförbarhet av förvärv och avyttringar. Erik har lång erfarenhet från olika befattningar i fastighetsbranschen, som bolagsekonom och controller.

 

Fastighetsteamet förstärks i slutet av maj då Jesper Lund tillträder som Project Manager. Jesper, som närmast kommer från Aurora Construction Consultancy med erfarenhet av att leda komplexa projekt, blir ett starkt tillskott för Revelops växande projektutvecklingsverksamhet.

 

Susann Sandberg tillträdde tidigare i år den nya tjänsten som Head of Human Resources och stärker ledningsgruppen med fokus på att lyfta HR-strategin i linje med Revelops övergripande framtidsvision. Susann kommer med gedigen HR-kompetens och erfarenhet av att verka inom internationella framgångsrika organisationer som Thomson Reuters, Oracle med flera och närmast UBS där hon var HR-chef Norden.

 

Med de nyrekryterade medarbetarna på plats har Revelop totalt 40 medarbetare baserade i Stockholm och Göteborg.

 

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

 

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,3 miljarder kronor.