6 november, 2023

Revelop hyr ut 2 600 kvadratmeter lager och kontor i Göteborg

Stockholm, 6 november: Revelop har tecknat fyra separata hyresavtal i Göteborgsregionen omfattande totalt cirka 2 600 kvadratmeter lager och kontor. Fastigheterna ligger i tillväxtområdena Hisings Backa och Mölndal.

De senaste åren har Revelop gjort betydande förvärv i Göteborgsregionen, där fastighetsbeståndet nu omfattar cirka 170 000 kvadratmeter. Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla befintliga kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden, vilket dessa tre uthyrningar är exempel på.

En av uthyrningarna gäller cirka 1 300 kvadratmeter lager i fastigheten Backa 29:33. I samband med uthyrningen gör Revelop ytterligare investeringar för att minska energiförbrukningen och minska fastighetens klimatavtryck. Energiförbrukningen beräknas reduceras med cirka 40 procent. Hyresgästen, som är en myndighet, tillträder lokalen under fjärde kvartalet vilket gör fastigheten nästintill fullt uthyrd.

Den andra uthyrningen gäller en 340 kvadratmeter stor lokal i fastigheten Hästägaren 3, som är belägen i Mölndal. Hyresgästen är Merida Sverige AB, en framstående aktör inom cykelindustrin som etablerades i Sverige 2009. Inför tillträdet fjärde kvartalet i år anpassas lokalen för Meridas verksamhet. Uthyrningen innebär att även Hästägaren 3 snart är fullt uthyrd.

Revelop har även tecknat två avtal avseende lagerlokaler om nästan 1 000 kvadratmeter i fastigheten Kålleredgården 1:102, som också ligger i Mölndal. Båda hyresgästerna tillträder under fjärde kvartalet i år. Även här görs investeringar för att förbättra fastighetens klimatavtryck, där energiförbrukningen förväntas minska med 25 procent.

Revelop arbetar efter en omfattande ESG-strategi som innebär att samtliga fastigheter genomgår en hållbarhetsresa från brunt till grönt. Det inkluderar initiativ så som energioptimering, installation av solpaneler och laddstolpar samt ett mer effektivt nyttjande av fastighetens ytor.

– Vi är glada att välkomna de nya hyresgästerna till Backa och Mölndal. Affärerna är ett resultat av aktivt uthyrningsarbete i linje med fastigheternas affärsplaner som går ut på att förädla befintliga fastigheter till moderna och hållbara tillgångar, säger Jonathan Oskarsson, regionchef Göteborg och Öresund på Revelop.

För ytterligare information, kontakta:
Mathias Björkman, chef aktiv förvaltning, Revelop
tel: 073-063 11 77
mail:
mathias.bjorkman@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.