14 februari, 2023

Revelop hyr ut 1 200 kvadratmeter i Mölndal

Stockholm, 14 februari: Revelop har tecknat avtal med Crenna Plåt om uthyrning av produktionslokaler på cirka 1 200 kvadratmeter i Mölndal. Uthyrningen innebär att fastigheten Syrgasen 6 är näst intill fullt uthyrd samtidigt som en befintlig byggrätt aktiverats. Crenna tillträder lokalen under det fjärde kvartalet i år.

Crenna Plåt ingår i den internationella koncernen Lindab och är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter. Uthyrningen innebär att Crenna etablerar en Göteborgsfilial i Revelops fastighet på Kryptongatan 6 i Mölndal. Fastigheten förvärvades första halvåret 2021 och sedan dess har en större uthyrning till Derome Maskinuthyrning genomförts, där även en byggrätt på cirka 1 000 kvadratmeter aktiverades.

I samband med att lokalerna anpassas till hyresgästen investerar Revelop i befintliga ytor bland annat i form av installation av LED-belysning i hela byggnaden, nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning och undermätning av värme. Investeringarna kommer att sänka el- och värmeanvändningen och ge hyresgästen kontroll över sin egen förbrukning. Utöver detta tillförs ytterligare yta genom ett nytt entresolplan byggs.

Revelop arbetar efter en utpräglad ESG-strategi där kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden förädlas och utvecklas enligt en tydlig plan. Det innebär att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, samtidigt som investeringen sker i områden och fastigheter i behov av förändring.

– När vi förvärvade fastigheten på Kryptongatan var vår strategi att förädla de befintliga byggnaderna samt utveckla en outnyttjad byggrätt. Samtidigt investerar vi i lokalerna för att skapa en modern och hållbar lokal för produktion, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop

tel: 070-980 66 06
mail:
thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Det förvaltade fastighetsbeståndet omfattar 570 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,2 miljarder kronor.