23 december, 2021

Revelop gör två nya förvärv i Öresundsregionen

Stockholm, 23 december: Revelop har tecknat avtal om förvärv av två fastigheter i Öresundsregionen på totalt 14 500 kvadratmeter i två separata affärer. Fastigheterna ligger i centrala Malmö och i Arlöv norr om Malmö.

Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden. Det innebär dels att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, dels att bolaget investerar i områden och fastigheter i behov av förändring.

De senaste förvärven utgörs av fastigheterna Tuborg 1 i centrala Malmö och Tågarp 16:20-16:21 som ligger i Arlöv i Burlövs kommun.

-Förädlingspotentialen är stor för båda fastigheterna. För Tågarp ligger vårt fokus på aktiv förvaltning med inriktning på förädling och förbättrad uthyrningsgrad samt energioptimering. Vad gäller Tuborg 1, kommer vi påbörja en omfattande fastighetsutveckling för att skapa attraktiv och hållbar fastighet för samhällsservice och skoländamål, säger Revelops koncernchef, Thomas Sipos.

Affärsplanerna för Revelops fastigheter innebär också omfattande ESG-initiativ vilket leder till minskad energiförbrukning och lägre CO2-utsläpp. Bolaget genomför därför omfattande investeringar i ny teknik såsom solceller, AI – automatiserade styrsystem, bergvärme, ackumulatortankar och värmepumpar.

-Vår strategi att förvärva kommersiella fastigheter med potential för ökad samhällsservice och effektivare utnyttjande är mer relevant än någonsin. Därmed bidrar vi samtidigt till tätare, livligare och tryggare samhällen där människor trivs och utvecklas, säger Thomas Sipos.

Revelop, som i början av året stängde sin femte fastighetsfond med drygt två miljarder kronor i utfästelser, fortsätter att hålla en hög förvärvsaktivitet. Så här långt under 2021 har Revelop i 16 separata affärer förvärvat 26 fastigheter med en total yta på
120 000 kvadratmeter.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar
510 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 7 miljarder kronor.