4 maj, 2022

Revelop går in i proptechbolaget Myrspoven

Stockholm, 4 maj: Revelop går in som delägare i det svenska proptechbolaget Myrspoven som en del av sin ESG-strategi. Revelop samarbetar sedan tidigare med Myrspoven kring energioptimering av fastighetsbeståndet med hjälp av AI, vilket har lett till en väsentlig reducering av förbrukningen och en betydande minskning av fastigheternas miljöpåverkan.

Myrspoven är ett svenskt proptechbolag som utvecklar AI-drivna mjukvarulösningar för fastighetsautomation. Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att ta bolagets fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, där minimering av fastigheternas miljöpåverkan genom minskad energiförbrukning är en viktig del.

– Vi går in som delägare i Myrspoven för att vi tillsammans ska kunna trappa upp utvecklingen av smarta automationslösningar och arbetet med minskade koldioxidutsläpp från vår bransch. Myrspoven har kommit långt på den här resan och vi vill både stötta dem i utvecklingsarbetet framåt och samtidigt dra nytta av det i våra fastigheter, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

De båda bolagen har sedan tidigare ett samarbete kring ett system som med hjälp av AI lär sig att optimera driften för väsenligt minskad energianvändning, bättre inomhusklimat för hyresgästerna och lägre kostnader. AI-tekniken är snabb att reagera på förändringar och på att hålla en jämn nivå av energianvändning och ventilationsflöden. Revelop ser stor potential med tekniken som redan har gett energibesparingar på upp till 45 procent i de fastigheter som fått tekniken installerad och nu planeras att installeras i hela beståndet. En sådan fullskalig implementering av tekniken beräknas leda till en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 600 000 ton.

– Att Revelop går in som delägare är extremt positivt för oss. Revelop ligger längst fram vad gäller hållbar fastighetsförvaltning, vilket inte minst vårt samarbete som signifikant reducerat koldioxidutsläppen visar. Vi har mycket att tillföra varandra i den fortsatta utvecklingen, säger Anders Kallebo, CEO och grundare av Myrspoven.


För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

 

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,3 miljarder kronor.