9 juli, 2021

Revelop förvärvar ytterligare en fastighet i Göteborgsområdet

Revelop förvärvar ytterligare en fastighet i Göteborgsområdet

Stockholm, 9 juli: Fastighetsbolaget Revelop fortsätter sin expansion i Göteborgsområdet och förvärvar en industrifastighet med stora vakanser i Backadalen på Hisingen. Fastigheten, som är på totalt cirka 6 000 kvadratmeter, ska genomgå en hållbar resa som bland annat leder till en minskad energiförbrukning som motsvarar 14 ton per år i minskade CO2-utsläpp. Efter förvärvet äger och utvecklar Revelop fastigheter på totalt cirka 70 000 kvadratmeter i Göteborg.

 

Revelop strävar efter att varje fastighet ska genomgå en hållbar resa – från brun till grön. Syftet med utvecklingen av Backa 29:33, är att skapa en attraktiv, långsiktigt hållbar byggnad, med distinkt ESG-profil.
Revelop genomför därför omfattande investeringar i ny teknik såsom solceller, automatiserade styrsystem, bergvärme, ackumulatortankar och värmepumpar i kombination med ett aktivt uthyrningsarbete. Det kommer att skapa stor förändring genom ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp.

– Backadalen är ett expansivt område som är prioriterat i Göteborgs utvecklingsplaner. Vår ambition är att utveckla den befintliga fastigheten till en toppmodern anläggning för lätt industri och lager och som ska vara en av de grönaste fastigheterna i området, säger Revelops VD Thomas Sipos.

Genom affären ökar Revelops fastighetsportfölj i Göteborg till cirka
70 000 kvadratmeter med huvudsaklig användning för lager och lättindustri. Som en direkt följd av att Revelop nu är en betydande fastighetsägare i området har bolaget tidigare beslutat att öppna kontor i Göteborg. Som ansvarig för Göteborgsportföljen har Jonathan Oskarsson rekryterats.

 

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

Anders Sylvén, CFO och vice VD, tel: 073-397 72 20,
mail: anders.sylven@revelop.se

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 5 miljarder kronor.