13 juni, 2023

Revelop förvärvar två industrifastigheter i Stockholm och Göteborg

Stockholm, 13 juni: Revelop förvärvar två fullt uthyrda industrifastigheter i två separata transaktioner i Stockholm respektive Göteborg. Fastigheterna omfattar totalt 8 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Med förvärven fortsätter Revelop att investera i delmarknader som är under strukturell tillväxt. Fastigheterna är förvärvade i två separata transaktioner och är belägna i existerande kluster vilket bidrar till att stärka Revelops position i två prioriterade delmarknader. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

Industrifastigheten Köksmästaren 2 och 3, belägen i den snabbväxande delmarknaden Lindalen i Tyresö, är ytterligare ett tilläggsförvärv i Stockholm. Lindalen har ett utmärkt logistikläge tack vare distributionsmöjligheter till Storstockholm, Nynäshamns hamn och övriga Sverige. Fastigheten förvärvas av hyresgästen Kobia AB och omfattar 6 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Efter tidigare förvärv av fyra industrifastigheter i den attraktiva delmarknaden Kärra stärker Revelop närvaron i området ytterligare genom ett tilläggsförvärv. Fastigheten omfattar cirka 2 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för industriverksamhet. Kärra kännetecknas av låg vakansgrad drivet av stark efterfrågan och närheten till motorvägsnätet som förbinder Göteborgsregionen.

– Vi tror mycket på industrisektorn, speciellt i urbana lägen som påverkas av den pågående utvecklingen. Genom omfattande ESG-initiativ, som förbättrad energiprestanda, förlänger vi byggnadernas livslängd och tar dem på en resa från bruna till gröna. Tilläggsförvärven stärker vår existerande portfölj och ger hög riskjusterad avkastning med starkt kassaflöde, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

ESG-strategin innefattar bland annat investeringar i ny teknik som installation av solpaneler, AI-styrning i syfte att minska energiförbrukningen samt miljöcertifiering enligt BREEAM In-Use.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: 
thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Det förvaltade fastighetsbeståndet omfattar 575 000 kvadratmeter och värdet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.