10 februari, 2023

Revelop förvärvar fullt uthyrd industrifastighet i Göteborg

Stockholm, 10 februari: Revelop förvärvar en fullt uthyrd fastighet för lätt industri i Högsbo av Kobia AB. Fastigheten omfattar en total uthyrningsbar yta på 2 405 kvadratmeter.

Revelop har byggt en omfattande fastighetsportfölj i Göteborgsregionen och genom det aktuella förvärvet av fastigheten Högsbo 19:1 fortsätter Revelop sin strategi att investera i prioriterade delmarknader. Fastigheten är belägen i Högsbo, ett av Göteborgs mest prioriterade områden för bostäder och kommersiell utveckling. Förvärvet skapar förvaltnings- och utvecklings synergier med Revelops befintliga fastighetsbestånd i regionen. Fastigheten förvärvas från Kobia AB, som även är fastighetens enda hyresgäst.

Högsbo 19:1 är en lätt industri- och lagerfastighet med en total uthyrningsbar yta på 2 405 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till Kobia, en ledande fullsortimentleverantör inom konditori- och bageriindustrin i norra Europa med över 100 års historia. Kobia har för närvarande 80 medarbetare i Sverige med en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Fastighetens läge är idealt för leveranser inom Göteborgsregionen.

– Vi tror mycket på Göteborgsregionens fortsatta tillväxt. Den här investeringen kompletterar vår existerande fastighetsportfölj som vi planerar att utöka ytterligare. Vi ser fram emot att förälda fastigheten till en toppmodern industrianläggning med högsta möjliga ESG-profil, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Det förvaltade fastighetsbeståndet omfattar 570 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,2 miljarder kronor.