6 september, 2021

Revelop fortsätter sin expansion i Öresundsregionen med tre förvärv

Revelop fortsätter sin expansion i Öresundsregionen med tre förvärv

Stockholm, 6 september: Fastighetsbolaget Revelop fortsätter sin expansion i Öresundsregionen genom förvärv av tre fastigheter i tre separata affärer. Förvärven innebär att Revelop på kort tid har förvärvat fastigheter omfattande totalt cirka 23 000 kvadratmeter i regionen.

Fastigheterna, ligger i attraktiva lägen i Malmö, Burlöv och Helsingborg och skapar en grund för Revelops fortsatta expansion i regionen. Fastigheterna är till hälften lagerfastigheter och hälften kontor. Samtliga finns på delmarknader med stort förändringstryck och har relativt stora vakanser samt god utvecklingspotential.

– Vi ser stor potential för förvärv i Öresundsregionen som med sina drygt fyra miljoner invånare är Nordens befolkningsmässigt största region. Regionen har en stark underliggande tillväxt driven av omfattande infrastrukturprojekt och bostadsutveckling. Det går i linje med vår strategi att investera i delmarknader med stort förändringstryck, säger Revelops VD Thomas Sipos.

Revelop strävar efter att varje fastighet ska genomgå en hållbar resa – från brun till grön. Det leder bland annat till minskad energiförbrukning och lägre CO2-utsläpp.

– Genom omfattande investeringar skapar vi attraktiva och långsiktigt hållbara byggnader, med distinkt ESG-profil, säger Thomas Sipos.

I utvecklingen av de förvärvade fastigheterna kommer Revelop att verka för detaljplaneändringar även för att skapa förutsättning för utveckling av prisvärda bostäder. Revelop utökar också sitt egenutvecklade co-working koncept C/O genom att öppna en ny anläggning i Helsingborg.

Revelop, som i början av året stängde sin femte fastighetsfond med drygt två miljarder kronor i utfästelser, fortsätter hålla en hög förvärvsaktivitet. I tio separata affärer har Revelop förvärvat 21 fastigheter med en total yta på 93 000 kvadratmeter.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

Philip Niklasson, Investeringschef, tel: 072-578 82 01,
mail: philip.niklasson@revelop.se

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 5 miljarder kronor.